Hjem
Aktuelt
UTDANNING | KREFTFORSKNING

Internasjonale kreftspesialister underviser ferske forskere

På Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) møter fremtidens kreftforskere dagens kreftelite, som en del av utdanningen.

CCBIO underviser og student
KREFT-SAMARBEID: CCBIOs forskerskole gir unge kreftforskere muligheten til å samarbeide med den internasjonale eliten innen kreftforskning, for å sørge for at kreftforskningsmiljøet i Bergen blir styrket kontinuerlig. På bildet ser vi Donald Gullberg, en av CCBIOs Principal Investigators, med sine medarbeidere.
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

Forskerskolen CCBIO Research School for Cancer Studies ble etablert i 2014.

 Vi er opptatt av å bringe vårt internasjonale CCBIO-nettverk videre inn i forskerskolen. Det er ekstremt verdifullt for studentene å kunne høre forskerne fortelle om arbeidet sitt, men ikke minst å få muligheten til å snakke med dem selv, sier professor Lars A. Akslen.

Han har vært senterleder for Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) siden oppstarten i 2013.

 

Tre nye kurs

CCBIO Research School for Cancer Studies er Norges første kreftforskerskole, og tilbyr undervisning innenfor et bredt spekter av kreftforskning.

En systematisk utdanning av kreftforskere er helt avgjørende. Derfor tilbyr CCBIO tre nye ph.d.-kurs denne høsten, i tillegg til de allerede etablerte kursene, forteller Akslen.

Ett av høstens kurstilbud er CCBIO905, som er et basiskurs som tar for seg grunnleggende metoder for studier av biomarkører ved kreft. En biomarkør er en egenskap eller et stoff som kan måles, og som kan være en indikator på biologiske tilstander og mekanismer.

 

Internasjonalt anerkjent

Blant foreleserne på kurset i biomarkører er postdoktor ved CCBIO, Even Birkeland og professor Arne Östman fra Karolinska Institutet i Stockholm. Even Birkeland forsker på proteomikk, som er metoder der man studerer et stort antall proteiner samtidig, og forskjeller mellom ulike former for brystkreft.

Arne Östman er internasjonalt anerkjent for sin forskning innen molekylær kreftbiologi og er siden februar i år også tilsatt i en 20 prosents stilling ved CCBIO som forsker og underviser.

 

Forståelse for kreft

De to andre nye kursene CCBIO tilbyr denne høsten er CCBIO904, Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice og CCBIO902, The CCBIO seminar and symposium course.

CCBIO 904 dekker tumorbiologiske forhold som er viktige for forståelse av hvorfor kreft utvikler seg, og hvilke mekanismer som er viktige for tumorvekst, metastaser og sykelighet hos pasienter.

CCBIO902 er basert på de månedlige forskningsseminarene og det årlige CCBIO-symposiumet på Solstrand Hotell. Her møtes kjente internasjonale og nasjonale forskere for å snakke om, og diskutere, sitt arbeid knyttet til kreftbiologi eller kreftbiomarkører.