Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSLIV

Universitetet har fått nye æresdoktorer

Fredag 2. oktober ble det tildelt fire nye æresdoktorater i den nye storstuen til Universitetet i Bergen.

HØYTIDELIG: Æresdoktorpromosjonen i Universitetsaulaen var høytidelig og verdig. Her taler forfatter Jon Fosse etter diplomutdelingen ved Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og rektor Dag Rune Olsen.
HØYTIDELIG ANLEDNING: Æresdoktorpromosjonen i Universitetsaulaen var høytidelig og verdig. Her taler forfatter Jon Fosse etter diplomutdelingen, som ble foretatt av universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og rektor Dag Rune Olsen.
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

– Utdelingen av diplomer til æresdoktorer er en viktig dag i universitetsåret og universitetslivet, sa rektor Dag Rune Olsen, i sin inneldningstale på æresdoktorpromosjonen i Universitetsaulaen fredag 2. oktober.

Universitetsstyret vedtok i mai å utnevne forfatter Jon Fosse, professor Helga Nowotny, forretningsmann og mesén Trond Mohn og tidligere visepresident i USA, Walter F. Mondale, til æresdoktorer ved Universitetet i Bergen.

Et æresdoktorat er den høyeste æren universitetet kan gi en person som ikke er ansatt ved UiB. Et slikt doktorat blir gitt for betydningsfull vitenskapelig innsats, eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen.

Tradisjonelt blir æresdoktorat gitt til personer som er viktige for universitetet, og de kan utdeles hvert annet år, eller når universitetsstyret finner at et universitetsjubileum eller annen anledning bør markeres på denne måten.

– Tradisjonen med æresdoktorer går helt tilbake til middelalderen og begynte ved Universitetet i Oxford allerede i 1470, fortalte Olsen i inngangstalen.

 

– Nå er også jeg doktor

Årets fire æresdoktorer er de første æresdoktorene som får tildelingen sin i den nye universitetsaulaen.

Jon Fosse var den første som fikk tildelt sitt diplom under seremonien, og er også den eneste av de fire som har studert ved Universitetet i Bergen. Fosse er Norges fremste nålevende forfatter og dikter, og han har i flere år vært nevnt som en kandidat til Nobelprisen i litteratur. Fosse er alumnus fra Universitet i Bergen med blant annet hovedfag i litteraturvitenskap.

Han benyttet anledningen til å anerkjenne viktige personer ved Universitetet i Bergen som har hatt betydning for hans virke. Han fortalte at de UiB-ansatte Eiliv Eide, Atle Kittang og Asbjørn Aarseth fra litteraturstudiene gjorde sterkt inntrykk. Det gjorde også retorikkprofessor Georg Johannesen og filosof Hans Skjervheim.

– Jeg har aldri tenkt på å ta doktorgrad, men skulle jeg gjøre det måtte det bli på denne måten. Nå er jeg ikke bare en slask og en slaur, men også en doktor. Jeg er rørt og takknemlig, sa Fosse.

 

Vil gjøre en anstendig jobb

Også Trond Mohn, kjent forretningsmann og velgjører, mottok prisen med stor takknemlighet. Hans samfunnsbyggende virksomhet er svært omfattende, og inkluderer donasjoner til forskning, kultur og idrett. Bergens forskningsstiftelse ble opprettet i 2004 gjennom en donasjon på 250 millioner kroner fra Trond Mohn.

– Jeg har alltid ment at jo mer man evner, jo mer må man gi. Min far sa alltid til meg «Husk at vi er alminnelige mennesker som ønsker å gjøre en anstendig jobb».

Sverre Mauritzen tok imot diplomet på vegne av Walter F. Mondale.

Walter F. Mondale er en norskættet amerikaner med røtter i Mundal ved Fjærland i Sogndal kommune. Han var visepresident under president Jimmy Carter fra 1977 til 1981, og var demokratenes presidentkandidat i 1984 mot Ronald Reagan. Arbeidet hans for menneskerettigheter og sivile rettigheter er viden kjent, og Mondale er nå involvert i et samarbeid mellom University of Minnesota Law School og det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

– Han er dypt stolt og glad over utnevnelsen og er glad for at han kan få være del av samarbeidet med det juridiske fakultet i Bergen. De norske røttene betyr mye for ham, sa Maurtizen.

 

Universitetet åpen mot verden

Den siste av æresdoktorene, professor Helga Nowotny er professor emerita ved Social Studies of Science, ETH Zurich. Hun er en av grunnleggerne av Det europeiske forskningsrådet (ERC), hvor hun var president fra 2010 til 2013. Nowotny er medlem av det svenske Vitenskapsakademiet og har en rekke utmerkelser fra ulike europeiske universiteter.

Nowotny har spilt en særlig viktig rolle for Universitetet i Bergen gjennom sitt arbeid som leder av Holbergprisens fagkomité gjennom mange år.

– Det er ærefullt å få en tittel som dette som har røtter så langt tilbake i historien. Jeg opplever Universitetet i Bergen som svært åpen ut mot verden, det er synlig med priser som Holberg-prisen, men også som kulturell arena for blant annet artister fra hele verden. Jeg håper jeg kan ha mye kontakt med Bergen også i tiden som kommer, sa Nowotny.