Hjem
Aktuelt
Statsbudsjettet 2016

Et godt budsjett for universitetet

Universitetet i Bergen er fornøyd med at statsbudsjettet gir utdanningssektoren et løft.

Portrett av rektor Dag Rune Olsen
FORNØYD MED BUDSJETTET: Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

– Det er svært gledelig at utdanningssektoren får et løft. En styrking av forskning og utdanning er viktig for utviklingen av kunnskapssamfunnet, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Budsjettet viderefører en solid basis for universitetene som gir den tryggheten og forutsigbarheten vi trenger for å satse videre på verdensledende miljøer og et sterkt universitet, sier Olsen.

 

Flere gode tiltak

Rektor Olsen gleder seg spesielt over at regjeringen styrker den marine forskningen med 170 millioner kroner, 760 millioner til langtidsplanen for forskning og 50 millioner til fri forskning fordelt av Forskningsrådet.

Regjeringen legger opp til en solid satsing på doktorgradsutdanningen.

– Vår institusjon skal og må levere mange doktorgrader, sier rektor Olsen.

Oppussingen av Universitetsmuseet i Bergens nord- og midtfløy følges også opp i budsjettet med en kostnadsramme på nærmere 400 millioner kroner. 

– Dette gjør at byggestart kan skje i 2016 og at ferdigstillingen kan skje i løpet av 2019, sier Olsen.

 

Følger ikke opp satsing

Rektor Olsen mener det er beklagelig at satsingen for å etablere verdensledende forskningsmiljøer ikke følges opp. Dette forslaget står i kontrast til regjeringens uttalelser i strukturmeldingen.

I budsjettet for 2016 foreslår regjeringen å erstatte dagens kvoteordning med to nye ordninger. Midlene som brukes til dagens kvotestipendordning vil inngå på samme nivå i disse ordningene. Ordningen har vært viktig for UiB, som har brukt den for å knytte strategiske samarbeid med universiteter i sør. Rektor Olsen mener arbeidet vil kunne videreføres med den nye ordningen.

– Regjeringen satser med denne omleggingen tyngre på BRICS-landene. Det gir oss muligheter til å forsterke vårt allerede gode samarbeid med Kina, sier Olsen.

 

Premiering av studiegjennomføring

UiB er positiv til at regjeringen legger opp til å premiere gjennomføring av studier. Dette gir institusjonene klare insentiver til å sørge for at studentene fullfører sine studier ved eget studiested, noe som fordrer høy kvalitet i utdanningstilbudet.

Det foreslås også nye studieplasser innenfor helsefagene medisin og psykologi. Etter UiBs oppfatning vil en økning i utdanningskapasiteten innenfor helsefagene møte fremtidens helseutfordringer og innfri ambisjonene i samhandlingsreformen.

– En styrking av utdanningskapasiteten vil være viktig for å realisere utviklingen av en egen helseklynge på Årstadvollen og styrke samarbeidet mellom helsefag og profesjonsutdanningene ved UiB, HIB og i Vestlandsregionen, sier rektor Dag Rune Olsen.