Hjem
Aktuelt
Universitetsstyret

Skal utrede et kunstnerisk fakultet ved UiB

Et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal behandles i universitetsstyret innen sommeren 2016.

Strykekvartett
FOR FULL MUSIKK: Musikere fra Griegakademiet spiller under doktorpromosjonen i august 2013. Nå kan Universitetet i Bergens institutt for musikk bli en del av et større kunstnerisk fakultet.
Foto/ill.:
Ole Henrik Kongsvik

Hovedinnhold

Høsten 2014 tok Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Universitetet i Bergen (UiB) initativ til samtaler om et mulig samarbeid. Dette skjedde på bakgrunn av regjeringens Strukturmelding om høyere utdanning og forskning.

En arbeidsgruppe fra UiB og KHiB har utredet ulike løsninger. Torsdag 29. oktober ba universitetsstyret arbeidsgruppen om å utrede videre et samarbeid om et nytt kunstnerisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Et slikt fakultet vil samorganisere design, visuell kunst og utøvende musikk til en tverrkunstnerisk satsing. Dette vil være særegent for Bergen og gi nye faglige muligheter, påpeker arbeidsgruppen.

 

Styrker Griegakademiet

Tanken bak sammenslåingen er at både KHiB og UiB har forutsetninger for å videreutvikle sine roller på nasjonalt nivå, og bidra til å tydeliggjøre kunstfagenes arbeidsformer og innhold.

Etableringen av et nytt kunstnerisk fakultet ved UiB vil styrke Griegakademiet og gi muligheter for å heve de faglige ambisjonene for kunstfagene samlet ved universitetet gjennom tverrfaglig samarbeid mellom et kunstnerisk fakultet og Det humanistiske fakultet.

Det kunstneriske fakultetet skal være komplementært til Det humanistiske fakultetets teoretiske kunstfag.

 

Åpner for 15 stipendiater

Forutsetningen for opprettelsen av et kunstnerisk fakultet er at det etableres et eget kunstnerisk ph.d.-program med opptil 15 stipendiater. Opprettelsen av et slikt ph.d.-program krever en særskilt behandling i universitetsstyret.

Arbeidsgruppen har fått frist til 15. april 2016, og saken skal behandles i styret før sommeren samme år.