Hjem
Aktuelt
Marin forskning

Fiskebein blir menneskemat

Enzymer fra dyphavet kan bryte ned fiskebein, fiskehoder og annet avskjær til næringsrikt innhold i suppe, brød og energidrikk.

Forsker Runar Stokke, daglig leder ved Biomega Jan Arne Vevatne og gründer Harald Hagen i produksjonshallen.
I produksjonshallen hos Biomega på Sotra blir fiskeavskjær brutt ned ved hjelp av enzymer. UiB-forsker Runar Stokke (f.v.), daglig leder Jan Arne Vevatne og gründer Harald Hagen ved reaktoren.
Foto/ill.:
Ingunn Halvorsen

Hovedinnhold

Forskere fra UiBs Senter for geobiologi undersøker noen av verdens dypeste havområder. Ett av prosjektene som springer ut fra denne grunnforskningen handler om å lage mat av fiskeavskjær som i dag går til gjødsel eller dyrefôr. 

– Når filetene fra en laks er tatt ut, er det fortsatt 40 prosent fisk igjen. I en verden som har underskudd på proteiner må vi utnytte mye mer av fisken, sier daglig leder Jan Arne Vevatne ved gründerbedriften Biomega.

I fabrikken på Sotra bruker de enzymer til å bryte ned fiskeavskjæret til olje og proteiner som kan utnyttes i næringsmidler. 

 

Tåler ekstrem varme

Her kommer forskerne inn bildet: De har funnet mikroorganismer som lever i kokende varmt og giftig vann på 3000 meters dyp mellom Bjørnøya og Jan Mayen. Målet er å finne det perfekte enzymet som kan bryte ned fiskeråstoffet effektivt og gi det så nøytral smak som mulig.

– Disse enzymene tåler svært høye temperaturer, noe som gjør at vi kan bruke dem i en industriell prosess. Målet vårt er å finne mer effektive enzymer som kan gi et høyere utbytte, sier Runar Stokke, forsker ved Senter for geobiologi.

– Det har vært en utfordring å bli kvitt den bitre fiskesmaken, men for kort tid siden klarte vi å knekke den nøtten, forteller Vevatne. Proteinpulveret blir nå testet ut i både fiskesuppe, brød, kjeks og energidrikk.

 

Satser på havet

Marin forskning er et satsingsområde for Universitetet i Bergen.

Samarbeidet med Biomega er en del av prosjektet NorZymeD, som handler om å utvikle enzymer som kan bryte ned biomasse til bruk på helt nye områder.

Analysearbeidet foregår hos samarbeidspartneren Uni Research i Bergen.