Hjem
Aktuelt
UTDANNING

Skal utdanne flere strategiske samfunnsborgere

UiB har fått et eget kurs for strategisk kommunikasjon. Målet er å utdanne flere som tenker strategisk – både som kommunikatorer og som medborgere.

Tarjei Skirbekk, tidligere politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre, underviser studentene ved emnet "Strategisk kommunikasjon".
STRATEGI STADIG VIKTIGERE: Tarjei Skirbekk, tidligere politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre, gjesteforeleser for studentene på strategisk kommunikasjon. Han har nylig gitt ut en bok om hvordan vinne valg. – Virkeligheten vi lever i nå krever mer enn noen gang en strategi. Det er ikke som før at et avisoppslag er nok, i dag mottar folk informasjon i utallige kanaler, sier Skirbekk til studentene.
Foto/ill.:
Solfrid T. Langeland

Hovedinnhold

– Vi lærer studentene å tenke strategi på en bredere måte, sier Jens Kjeldsen professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).

 

Det mest praktiske faget ved studiet

Denne høsten startet emnet strategisk kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Emnet tilbys i første rekke til studenter ved masterstudiet i medievitenskap (se faktaboks).

– Ikke alle studentene har som mål å jobbe som journalister, mange ønsker seg til kommunikasjonsbransjen, sier Kjeldsen.

Hans hovedinteresse er retorikk, samt offentlig og politisk kommunikasjon. Målet med faget er å gi kunnskap om strategi på flere plan.

– Vi inviterer inn alt fra PR-selskaper til politiske strateger og taleskrivere. I tillegg til gjesteforelesninger inviterer vi studentene med på bedriftsbesøk og til å jobbe med case-oppgaver rettet mot bedrifter eller organisasjoner de allerede er tilknyttet, sier Kjeldsen.

– Dette er et av de mest praktiske fagene i mediekunnskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Vi har mye besøk fra utenfor UiB, er på bedriftsbesøk og jobber med oppgaver knyttet opp mot konkrete arbeidsgivere, sier Kjeldsen. 

 

Teori og praksis

Faget strategisk kommunikasjon består av praktiske forelesninger og besøk, men også i stor grad av teori.

– Teorien vil alltid ligge i bunn. Under eksamen vil det være en strategisk oppgave som går på å lage og presentere en kampanjestrategi, tale eller nettside, men det er også en teoretisk del som er viktig, sier Kjeldsen.

Kjeldsen kjører selv en offensiv foreleser-strategi der han har daglig kontakt med studentene gjennom en felles Facebook-gruppe for faget.

– Her deles det lenker til aktuelt stoff og diskuteres saker. Det er nyttig både for meg og studentene, sier han.

 

Strategiske samfunnsborgere

Studiet strategisk kommunikasjon er viktig for mange av studentene i deres yrkesvalg, men Kjeldsen har også et annet mål.

– Med faget ønsker jeg også å utdanne strategiske samfunnsborgere og vise at det å jobbe strategisk mot et mål kan utgjøre en forskjell, sier Kjeldsen.

Han viser til et eksempel fra en av foreleserne, Trygve Svensson, ph.d.-kandidat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB. Han er tidligere politisk rådgiver og PR-rådgiver, og brukte kunnskap om strategisk retorikk i foreldreaksjonen mot Clear Channel-reklamene.

Folkeaksjonen Byen Vår, som engasjerte seg sterkt mot salget av det offentlige rommet i Bergen, var med på å påvirke til at Bergen kommune sa nei til oppsetting av reklameplakater fra Clear Channel i 2005.

– Jeg vil vise at alle kan gjøre en forskjell ved å opptre strategisk, sier Kjeldsen.

– Bruker du dette selv?

– Jeg kan vel si at jeg har klart å komme meg unna noen parkeringsbøter ved å opptre strategisk i tilnærmingen.  Å vite hva og hvordan man skal si noe, er sjelden en ulempe. Men det skal sies at jeg ofte ikke klarer å være så strategisk i forhandlingene med barna mine, vedgår retorikkeksperten.