Hjem
Aktuelt
INTERNASJONALE SAMARBEID

Viser frem UiBs marine forskning i Boston

Onsdag 4. november åpnet Transatlantic Science Week i Boston i USA. Blue futures er tema for årets forskningsuke. Et tema som passer perfekt i forhold til UiBs nylig vedtatte strategi.

Transatlantic Science Week 2015 i Boston. Fra venstre: Norges ambassadør til USA, Kåre R. Aas, rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, USAs tidligere ambassadør til Norge, Barry White, og economic development chief i Boston, John Barros.
MARIN SAMLING I BOSTON: UiB-rektor Dag Rune Olsen brukte Transatlantic Science Week i Boston til å bygge nettverk mot USA. Fra venstre: Norges ambassadør til USA, Kåre R. Aas, rektor Olsen, USAs tidligere ambassadør til Norge, Barry White, og economic development chief i Boston, John Barros.
Foto/ill.:
Anders Kjetland

Hovedinnhold

– Marin forskning er et av satsingsområdene for Universitetet i Bergen, og dermed er det ekstra viktig å være til stede på Transatlantic Science Week i år, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB).

Utgangspunktet for årets konferanse er de massive endringene som skjer i havet og med de marine biologiske ressursene, og hvilke effekter og konsekvenser dette kan få. Blant temaene er forvaltning av havet, hav og menneskers helse, og produktive hav og kyster.

 

Sterkt samarbeid i Boston-området

UiB har vært sterkt involvert i planleggingen av årets Transatlantic Science Week (TSW), og Dag Rune Olsen har selv sittet i styringsgruppen for konferansen.

– Vi har allerede et sterkt samarbeid med sentrale institusjoner i Boston-området, som Harvard University, the Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Woods Hole Oceanographic Institute. Dette er en god arena for å utvikle dette samarbeidet videre, sier han.

– Vi benytter også anledningen til å utvikle samarbeidet på andre områder, blant annet på medisinsk forskning.

Dag Rune Olsen var vertskap for middagen etter den første konferansedagen, sammen med den tidligere amerikanske ambassadøren i Norge, Barry White.

– Det er viktig på slike konferanser at en skaper arenaer for å møtes utenom det faglige programmet, for å bli kjent og bygge nettverk, påpeker Olsen.

Olsen holder også et av innleggene under avslutningen av den offisielle delen av konferansen. En rekke forskere fra UiB er representert på de ulike sesjonene under TSW.

 

Presenterer Havbyen Bergen

I tillegg har UiB og Havforskningsinstituttet en egen sesjon på avslutningsdagen. Her blir flere viktige marine forskningsprosjekt i Bergen presentert, sammen med planene for Havbyen Bergen.

Havbyen Bergen er et resultat av samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Havforskningsinstituttet og UiB på Christiekonferansen i april 2015. I avtalen ble man enig om en verdensledende marin forskningsklynge som skal utvikle ny kunnskap om havområder, marine ressurser og akvakultur for å realisere potensiale for bærekraftig verdiskaping i de marinrelaterte næringene.

Målt i vitenskapelige publikasjoner er Bergen verdens 13. største marine by. Bergen har rundt 1 000 marine forskere, og rundt 35 000 arbeidsplasser på Vestlandet er direkte eller indirekte knyttet til marine næringer. Noe som har bidratt til at regjeringen ønsker å samle de marine forskningsmiljøene i Bergen i en klynge.

Tidligere i år ble UiB kåret til det 42. beste universitetet i verden innen marin forskning og geovitenskap, ifølge QS World Universities sin ranking basert på fagområde.

Under TSW møter bergenske forskere ledende forskere fra andre universiteter og institusjoner til faglige sesjoner og diskusjoner, under temaer som Oceans and Human Health og Stewardship of the sea.

– Vi håper Transatlantic Science Week kan styrke den marine forskningsalliansen mellom Bergen og USA. Dessuten er det en god anledning til å profilere UiB og Havbyen Bergen, og all den marine forskningen som skjer i Bergen, sier Dag Rune Olsen.