Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSLIV | INNKJØP

UiB er best på innovative innkjøp

Universitetet i Bergen ble torsdag 5. november tildelt Anskaffelsesprisen for innovasjon.

Anskaffelsespris til UiB
PRISVINNER: UiB vant anskaffelsesprisen for innovasjon. Fra venstre prisutdeler og direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, prismottaker og innkjøpsleder ved Universitetet i Bergen Kjetil Skog, og avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.
Foto/ill.:
Stig Weston

Hovedinnhold

Prisen ble delt ut av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) på den årlige anskaffelseskonferansen i Oslo.

Innkjøpsleder Kjetil Skog tok imot prisen på vegne av Universitetet i Bergen.

– Det er gøy å få en ekstern annerkjennelse på at en administrativ avdeling har betydning. Det er fint å ha de beste forskerne, men for å få det, må vi ha gode folk i administrasjonen, slik at vi kan tilrettelegge best mulig, sier Skog.

 

Utvikling av varer

I juryens begrunnelse heter det at UiB systematisk arbeider med å fremme innovasjon i sine anskaffelser, og har gjennomført flere anskaffelser der det har blitt stimulert til utvikling av varer og tjenester som ikke finnes som standard i markedet.

– UiB har en sterkere grad av dialog med markedet enn mange andre aktører. Vi har en kultur for å tørre å utforske og kunne se muligheter, istedenfor å være redde for å gjøre feil, forklarer innkjøpslederen.

Et eksempel på en innovativ anskaffelse som er gjort ved UiB, er innkjøpet av en Remotely Operated Vehicle (ROV), som er et fjernstyrt undervannsfartøy som blir brukt i maritim forskning.

– ROV er en kjent teknologi i oljeindustrien, men vi hadde et behov for å kunne bruke den på mye dypere hav enn det som er vanlig innenfor oljeindustrien. Da er det viktig å kunne finne nye løsninger, i samarbeid med markedet, for å tilfredsstille våre behov. Slik finner vi løsninger som kan ha verdi også for andre i samfunnet, sier Skog.

 

Økt profesjonalisering

De siste årene har det skjedd en økning av fokuset på profesjonalisering av anskaffelser i samfunnet.

– Ved UiB går cirka 70 prosent av budsjettet på fire milliarder kroner til lønnsutbetalinger. Resten går til anskaffelser. Det er viktig at vi bruker disse pengene på en best mulig måte, forklarer Skog.

Han fremhever viktigheten av gode innkjøpsavtaler og et tett samarbeid med markedet for å kunne kjøpe det beste utstyret til bruk i forskning og undervisning.

– Prisen belyser også viktigheten av kompetanse innenfor dette området. Både politikere og samfunnstopper er til stede på konferansen, og følger med. De mener at dette har en effekt, og er et viktig bidrag til at det offentlige skal bruke pengene sine bedre, sier Skog.