Hjem
Aktuelt
INTERNASJONAL MOBILITET

UiB har ambisiøse mål for studentutvekslingen

Tallet på UiB-studenter som tar delstudier i utlandet, har for første gang passert 30 prosent. Nå ønsker universitetet å øke tallet til over 40 prosent.

Internasjonal studentutveksling
PÅ SYKKEL I BERLIN: 44 prosent av utvekslingsstudentene fra UiB reiste til land i Europa. Bildet er tatt av UiB-student Emma Gerritsen som dro på utveksling til Freie Universität Berlin.
Foto/ill.:
Emma Gerritsen

Hovedinnhold

I 2014 hadde 31 prosent av studentene som avla en grad ved UiB vært på utveksling i løpet av studietiden.

– Vi er veldig glade for at vi har oppnådd målene våre, som ble satt i Handlingsplan for internasjonal virksomhet 2011-2015, sier viserektor for internasjonalisering ved UiB, Anne Christine Johannessen.

Hun forteller at det har blitt jobbet systematisk, både sentralt og på fakultetene, med informasjon og rutiner knyttet til utveksling, for å øke antallet. Universitetsstyret vedtok nylig UiB sin strategi for perioden 2016-2022, og i denne er det satt som mål at minst 40 prosent av studentene skal ha et utvekslingsopphold som del av graden sin.

– Vi ønsker å være ambisiøse. Samtidig mener vi at 40 prosent er et riktig og realistisk tall, sier Johannessen.

Hvordan skal man få til dette?

– For at flere studenter skal reise ut må vi ha hjelp av ledere på alle nivå. Foreleserne, som er tettest på studentene, må også fortelle dem at det er viktig å dra på utveksling. Det er også avgjørende at studieplanene blir tilrettelagt slik at studentene kan ta et semester i utlandet. Sentralt kan vi sørge for utvekslingsavtaler med gode universiteter rundt om i verden. Min viktigste oppgave er å gi støtte til fagmiljøene, og sørge for den institusjonelle forankringen, mener viserektoren.

 

Kan søke både vår og høst

Det er mulig å søke om utveksling to ganger i året; 1. februar og 1. september. Tidligere gjaldt fristen 1. februar for utreise påfølgende høst, eller så langt frem som neste vår, og 1. september hadde man en suppleringsfrist for utreise vår.

Nytt fra 2016 er at man ved hver av fristene, med unntak av søkere ved integrert masterprogram i rettsvitenskap, bare kan søke om utreise i påfølgende semester. Dette er Johannessen glad for.

 – Dersom man søker i februar og ikke skal på utveksling før januar påfølgende år, er det mye som kan skje i mellomtiden. Studenter er i en periode av livet der livssituasjonen endrer seg kontinuerlig, sier Johannessen.

Et annet viktig bidrag til utvekslingsmulighetene er at Norge som programland fra 2014 har blitt fullverdig medlem av Erasmus+, noe som innebærer nye muligheter for utveksling. Nå er det også mulig å samarbeide med land utenfor Europa. En av de nye aktivitetene i Erasmus+ er praksismobilitet for nyutdannede, der studenter som er ferdig med en grad kan få støtte til å reise på praksisopphold ved en europeisk arbeidsplass.

– Dette er et spennende felt. I profesjonsstudier som for eksempel medisin og ontologi har man allerede praksis under utvekslingen, men i mange andre studier har man ikke tidligere hatt denne muligheten. Det blir spennende å kunne se videre på mulighetene her, sier Johannessen.

 

40 prosent innen rekkevidde

Andelen studenter som har et utenlandsopphold som en del av studiene varierer sterkt mellom fagmiljøer og fakulteter. På Det juridiske fakultet drar over 50 prosent av studentene på utveksling, og Johannessen trekker frem disse som et eksempel til inspirasjon for resten av fakultetene ved universitetet.

– På Det juridiske fakultet har ledelsen ved dekan Asbjørn Strandbakken aktivt satset på utveksling. Faglig sett er det ingen grunn til at nettopp dette fakultetet skal ha høyere tall enn de andre, sier viserektoren.

Hun velger å tro at målet om 40 prosent er innen rekkevidde.

– Vi skal ikke glemme at vår kunnskapsminister nylig uttalte at utenlandsstudier bør være regelen, ikke unntaket, for alle norske studenter, sier Anne Christine Johannessen og legger til:

– Det vil alltid være noen som ikke kan reise ut. For dem er det viktig at vår egen utdanning er internasjonal.  Dette kan vi gjøre blant annet ved å tilrettelegge studieplanene våre for internasjonale studenter og legge til rette for at studentene blir godt integrert med de norske.