Hjem
Aktuelt
Pressemelding

Pressemelding: Sivilombudsmannens uttalelse om tilsettingspraksis

Etter sivilombudsmannens uttalelse vil UiB gjennomgå sine rutiner vedrørende rekrutteringer til lederstillinger.

Universitetsmuseet i Bergen
Universitetsmuseet i Bergen, illustrasjonsbilde.

Universitetet i Bergen lyste ut stilling som assisterende universitetsdirektør med søknadsfrist 24. mars 2015. I tilsettingsprosessen benyttet universitetet rekrutteringsbyrået Delphi Consulting AS. For å undersøke mulighetene for å rekruttere eksterne søker hadde byrået samtaler med aktuelle personer, men som likevel valgte å ikke søke stillingen. Disse ble derfor ikke ført opp på søkerlisten. Representanter fra universitsledelsen deltok i disse samtalene.

Etter klage har sivilombudsmannen «kommet til at formålet med samtalene som ble gjennomført, var å få klarlagt hvem som var best kvalifisert for stillingen, og at samtalene dermed gikk lengre enn å avklare om de aktuelle personene kunne være interessert i å bli vurdert for stillingen».

UiB tar til etterretning at sivilombudsmannen har et annet syn på hva som var formålet med disse samtalene. I hele prosessen har UiB ønsket å rekruttere den rette personen, og har derfor i tillegg til stillingsutlysning søkt aktivt i arbeidsmarkedet gjennom bruk av rekrutteringsbyrå samt samtaler med enkeltpersoner for å identifisere mulige søkere til stillingen.

Sivilombudsmannens vurdering er at disse samtalene ble holdt for å få klarlagt hvem av kandidatene som var best kvalifisert og ikke om de var aktuelle som søkere. Sivilombudsmannen mener at personene som Delphi Consulting AS og UiB hadde samtaler med, men som ikke valgte å søke stillingen, likevel skulle ha vært ført opp på søkerlisten. Sivilombudsmannen mener videre at den valgte fremgangsmåten «bryter med offentliglovens prinsipper om åpenhet i tilsettingssaker, og ber om at fremtidig tilsettingspraksis innrettes i tråd med ombudsmannens syn».

I tråd med sivilombudsmannens konklusjon vil vi gjennomgå våre rutiner for hvordan vi i fremtiden rekrutterer til lederstillinger ved UiB.