Hjem
Aktuelt
Klimaforskning

Klimaendringene gir oss dårlig tid

Det grønne skiftet er i gang, men farten er ikke stor nok til å begrense oppvarmingen til to grader. Det er hovedbudskapet i årets 2°C-rapport.

Bilde av magasinet Tograder
TOGRADER: Den nye utgaven av 2°C er ute nå, og blir lansert i Bergen 23. november.
Foto/ill.:
Klimastiftelsen

Hovedinnhold

– Situasjonen er dramatisk. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er nå den høyeste på millioner av år, sier daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen i Klimastiftelsen.

Den 18. november ble årets utgave av magasinet 2°C lansert i Oslo med innledningsforedrag av UiB-forsker Kikki Kleiven. Den 23. november presenteres magasinet i Bergen med et debattmøte om det grønne skiftet på Litteraturhuset i Bergen.

 

Tilgjengelig forskning gir legitimitet

Magasinet 2°C skal påvirke utviklingen i verden i en klimavennlig retning. Magasinet inneholder vitenskapelig baserte artikler i en form som er tilgjengelig også for folk utenfor forskningen. Michelsen sier det er viktig å få frem fakta for de som skal ta beslutninger, men at det også er viktig å skape legitimitet i opinionen for nødvendige tiltak.

– Vi har dårlig tid. Men det er lyspunkt. I 2014 flatet de energirelaterte utslippene av CO2 ut sammenlignet med året før, selv om verdensøkonomien vokste. To viktige forklaringer er utflating av kullforbruket i Kina og kraftig vekst i fornybar energi, sier Michelsen.

 

Breer i Antarktis setter byer under vann

Store deler av årets magasin er dedikert til utviklingen og potensialet innen offshore vind, sol og vann. Samtidig viser flere artikler hvordan motkreftene til lavutslippsamfunnet er mange.

Professor Eystein Jansen ved Bjerknessenteret advarer i en av artiklene om at oppvarmingen i havet fører til at en av de største breene i Antarktis, Thwaites Glacier, er i ferd med å smelte og kanskje forsvinne helt.

Smelting av brearmene i Vest-Antarktis alene kan gi en langsiktig havstigning på tre meter og sette flere av verdens storbyer helt eller delvis under vann, en prosess som kan bli bortimot umulig å stoppe når den først er i gang.