Hjem
Aktuelt
MIDDELALDERKLYNGE

Ny giv for middelalderforskningen i Bergen

UiBs nye strategi ønsker å styrke middelalderforskningen i Bergen gjennom etablering av en egen middelalderklynge.

Tre middelalder-riddere, brukt for å illustrere sak om middelalderuken ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
STERKT FORSKNINGSMILJØ: Bergen har allerede et sterkt miljø innenfor middelalderforskning. Nå skal det etableres en middelalderklynge i Bergen, der forskere fra Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen kommer til å spille en nøkkelrolle.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I slutten av november 2015 avholdes Middelalderuken ved Det humanistiske fakultet. Dette vil være en uke stappfull av aktiviteter for alt fra barn til pensjonister og alle alderstrinn mellom. Middelalderuken skal vise frem det brede og tunge middelalderforskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen (UiB). Samtidig peker arrangementet frem mot etableringen av en egen middelalderforskningsklynge i Bergen.

–Middelalderforskningen i Bergen og ved UiB har røtter helt tilbake til opprettelsen av Bergen Museum i 1825. Middelalderen er sentral og konstituerende for Bergens, Vestlandets og Norges historie. Universitetet og museumssektoren i Bergen utgjør et stort og mangfoldig fagmiljø innen middelalderstudier, sier Margareth Hagen, dekan ved Det humanistiske fakultet.

Fakultetet står som arrangør for Middelalderuken og har store ambisjoner for arrangementet.

– Målet med uken er å samle og synliggjøre dette rike miljøet både innad ved UiB og ut mot byen. Derfor valgte vi å kombinere en internasjonal forskerkonferanse med åpne arrangementer på litteraturhuset og på museene, forklarer dekanen.

 

Bygger videre på fremragende forskning

Mellom 2002 og 2012 hadde Det humanistiske fakultet et Senter for fremragende forskning (SFF), en ordning administrert av Norges forskningsråd. Støtten fra Forskningsrådet ble gitt til Senter for middelalderstudier. Dette ble ledet av professor emeritus Sverre Bagge, som våren 2015 mottok den prestisjetunge Gad Rausing-prisen for sin innsats innen humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.

– Ti år med SFF satte Bergen på kartet internasjonalt innen middelalderforskning. Dette er en stor ressurs og arv vi gjør klokt i å forvalte godt og videreutvikle. I 2016 vil vi etablere et samlingsorgan for middelalderforskningen og en styringsgruppe med bred representasjon. Vi vil også arbeide for å etablere tverrfaglige undervisningstilbud innen middelalderstudier, sier dekan Hagen.

Hun betrakter Middelalderuken som et første steg i retning av å samle disse kreftene og dessuten tenke mer tverrfaglig og på tvers av fakultetsgrenser med tanke på å etablere en sterkest mulig middelalderklynge.

– Mange fagmiljø ved UiB forsker på middelalderen: arkeologer, litteraturvitere, historikere, jurister, språkvitere, kunsthistorikere og andre. En middelalderklynge vil gjøre disse miljøene synligere og gjøre det enklere å arbeide tverrfaglig i dette store kunnskapsfeltet. Middelalderklyngen skal arbeide for en større utveksling og samarbeid både mellom fagene og med eksterne institusjoner og samfunnssektorer, sier hun.

 

Vil styrke båndene utover akademia

En annen viktig faktor for suksess er at en fremtidig middelalderklynge skal ha sterk og bred kontakt med samfunnet utenfor akademia.

– Det er viktig å vise betydningen av tradisjonell humanistisk forskning og også potensialet til fornying og innovasjon som ligger i disse fagene. Jeg ønsker at klyngen skal bli et redskap for å fremme forståelse for relevansen av historisk kunnskap generelt, sier dekanen.

Hagen og fakultetet er opptatt av å ha sterke bånd til offentlig forvaltning, politikere, engasjere skolevesenet og ha kontakt med næringslivet.

– I tillegg vil vi invitere inn eksterne parter som skolene, reiselivsnæringen, den offentlige forvaltningen og museene for å samarbeide med UiB. Jeg er sikker på at samarbeidet mellom forskere og regionen vil skape spennende prosjekter og utløse faglig potensial som i dag ikke blir utnyttet i tilstrekkelig grad, sier dekan Margareth Hagen ved Det humanistiske fakultet.