Hjem
Aktuelt
Forskerstipend

Millioner til unge forskere

Fire forskere ved UiB får over 80 millioner kroner av Bergens Forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Millionene skal skape forskning i verdensklasse.

BFS 2015, utdeling i Aulaen
SUPPORTING RESEACH TALENTS: Bergen Research Foundation hands out 80 million NOK to excellent young researchers.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

– Dette gir oss ressurser til å bygge ut vår planlagte forskningsgruppe. Vi får tilført ny arbeidskapasitet og kompetanse, pengene går først og fremst til å ansette stipendiater og postdoktorer, sier Håvard Haarstad, forsker ved Institutt for geografi. Prosjektet hans blir tildelt 9,7 millioner kroner av BFS, og har et totalbudsjett på 22,8 millioner kroner.

Haarstad forsker på energi, klima og samfunn. For tiden jobber han og kollegaene hardt med å etablere SpaceLab, et miljø rundt klima-og energiomstilling.

Bergens Forskningsstiftelse (BFS) deler hvert år ut rekrutteringsstipend til unge forskere ved Universitetet i Bergen (UiB). Målet er at forskerne skal bygge opp og lede fremragende forskningsmiljø ved universitetet. Søkerne kan søke om inntil 20 millioner kroner over fire år, og UiB og fagmiljøene bidrar med en tilsvarende sum som BFS.

Haarstad er en av fire forskere ved UiB som BFS skal støtte med nærere 40 millioner kroner de neste fire årene. I tillegg kommer altså en tilsvarende sum fra UiB og forskningsmiljøene.

Vil definere forskningsfronten

Kjetil Våge, forsker på Geofysisk institutt, kjenner seg svært glad og beæret over støtten fra både BFS og instituttet. Han får 10 millioner kroner av BFS, til et prosjekt med totalbudsjett på 23 millioner.

Midlene skal i hovedsak brukes til ansettelser og feltarbeid. Prosjektet skal skape en dypere forståelse av hvor og hvordan det varme vannet som strømmer nordover langs  Norskekysten i forlengelsen av Golfstrømmen omdannes til kaldt dypvann og deretter returnerer mot sør. Denne omveltningen er en sentral del av vårt klimasystem, men kan være utsatt for endringer i globalt klima.

– Ved å bygge en forskningsgruppe og i stor grad kunne fokusere på dette forskningsprosjektet de neste fire årene, er jeg overbevist om at en mer grunnleggende forståelse av omveltningen vil være oppnåelig. Ambisjonen er å være med på å definere forskningsfronten, sier Våge.

Ny behandling for schizofrene

Førsteamanuensis Marco Andre Hirnstein ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi blir tildelt 9,95 millioner kroner fra BFS. Han etablerer et prosjekt som undersøker om stimulering av hjernen kan redusere hørselshallusinasjoner hos pasienter med schizofreni. Slike hallusinasjoner blir vanligvis behandlet med medisiner, som i visse tilfeller kan være uten effekt og gi sterke bivirkninger.  

– Hjernestimuleringen vi skal se nærmere på er smertefri, krever ikke bedøvelse og har ingen kjente bivirkninger, sier Hirnstein.

Millionstipendet legger grunnlaget for å skape et forskningsteam, noe som er nødvendig for å gjennomføre et så komplekst prosjekt.

– Ikke minst gjør stipendet at jeg kan fortsette å bo i Bergen, noe som er helt fantastisk, sier Hirnstein.

Løser forskningsutfordringer

Harald Barsnes, forsker ved Institutt for biomedisin og Institutt for informatikk, mottar 9,4 millioner kroner fra BFS. Totalbudsjett for prosjektet hans er 18,7 millioner kroner. Dette skaper rom for å tenke mer langsiktig med hensyn på egen forskning, forteller Barsnes.  

– Samtidig er det jo veldig kjekt å få en bekreftelse på at de ambisiøse og tverrfaglige forskningsmålene man har satt seg blir vurdert som viktige både for BFS og UiB, sier han. 

Medisinsk forskning genererer store mengder data. Å tolke slike data og samtidig få maksimalt utbytte av dem er en vesentlig flaskehals. Målet med Barsnes’ prosjekt er å utvikle bioinformatikk-løsninger som kan bidra til å løse disse utfordringene. Det innebærer et tverrfaglig samarbeid på tvers av hele fire institutter ved Universitetet i Bergen, samt via flere internasjonale samarbeidspartnere.

– Midlene vil være avgjørende for å kunne rekruttere de beste forskerne og studentene som kan fordype seg i ulike deler av problemstillingen, sier Barsnes.