Hjem
Aktuelt
Utdanning

Utdanner sivilingeniører i havbruk og sjømat

Et nytt integrert masterstudium ved Universitetet i Bergen kombinerer tradisjonell biologiutdanning med økonomi og entreprenørskap. Studiet er unikt i Norge.

Fiskeopprettsanlegg, Vestlandet
ETTERSPURT UTDANNING: Utdannelse i havbruk og sjømat vil gi en bred biologisk utdannelse, med en spissing mot matproduksjon i havet.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Våren 2016 blir det mulig å søke på 15 studieplasser i havbruk og sjømat ved Universitetet i Bergen. Studiet kombinerer tradisjonelle biologifag som cellebiologi, genetikk, fysiologi og marin økologi, med fag som økonomi og entreprenørskap. I tillegg kommer ingeniørfag som matematikk, fysikk, teknologi og kjemi.

– Dette er en utdanning som næringen etterspør. Initiativet kommer fra sjømatklyngen i Hordaland, som ønsket seg en utdanning med større bredde enn den tradisjonelle universitets-mastergraden. Kandidatene fra dette studiet vil ha en bred biologisk utdannelse, men med en spissing mot matproduksjon i havet, sier Sigurd Stefansson, professor ved Institutt for biologi og en av de ansvarlige for faget. 

Unikt i Norge

Det nye studiet er unikt i Norge, og kombinerer sivilingeniør-utdanning med en full mastergrad på 60 studiepoeng, som vil gi studentene innsikt i å drive et forskningsprosjekt.

– Disse studentene vil være attraktive når sjømatnæringen i Norge skal utvikles i årene som kommer. Det har blitt sagt og skrevet mye om at fiskeri og havbruk skal bli enda viktigere i fremtiden, og disse signalene har vi fanget opp her, sier Stefansson.

Han forteller at både tidligere og nåværende studenter har gitt veldig positive tilbakemeldinger når de får høre om studiet.

– Mange sier at de skulle ønske dette studiet hadde kommet før, for da hadde de tatt det, sier Stefansson. 

Samarbeid om sivilingeniører

I januar signerte Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole en historisk samarbeidsavtale om sivilingeniørutdanningen. Masterstudiet i havbruk er det første sivilingeniørstudiet som Universitetsstyret har vedtatt å opprette.

Universitetet i Bergen vil samarbeide med Høgskolen i Bergen om noen av emnene i studiet, bl.a. teknologi, innovasjon, økonomi og entreprenørskap.

– Studentene som skal fullføre dette programmet vil trenge problemstillinger fra det virkelige liv, sier dekan Helge K. Dahle ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, som håper næringen nå vil ta utfordringen med å skaffe praksisplasser for studentene

Han er svært glad for å kunne etablere et studium som er etterspurt av det marine næringslivet.

– Bergensregionen har Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljø, så om det er én plass det er riktig å ta et slikt studium, er det i Bergen, sier Dahle.