Hjem
Aktuelt
Forskning

Cruiseturister bruker lite penger på land

Selv om cruiseturister får flere muligheter å bruke penger på land, øker ikke forbruket deres. Det viser ny forskning ved Institutt for samfunnspsykologi.

Cruiseship
KJØPER LITE PÅ LAND: Cruiseturister bruker minst penger av alle turistgrupper når de er på land. Det hjelper ikke at de får flere muligheter å bruke pengene på, viser en ny UiB-studie.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det blir stadig satt nye rekorder i antall cruiseskipsanløp til Bergen. Disse rekordene blir ofte hyllet av lokal turistnæring, presse, havnevesen og politikere. Det er det ikke god grunn for, ifølge professor Svein Larsen ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. 

En ny studie fra Larsen og kollega Katharina Wolff, ved samme institutt,  viser nemlig at cruiseturistene ikke bruker mer penger i land  selv om de får flere muligheter ti lå bruke penger. I studien sammenlignet han turistenes pengebruk på hverdager med søndag- og helligdager.

– Selv om mulighetene for å bruke penger øker, så går ikke forbruket blant cruiseturistene opp, i motsetning til forbruket blant andre turister, sier Larsen og fortsetter:

– Det finnes en myte om at cruiseturister bruker lite penger på land fordi det er lite å bruke pengene på. Den myten er ikke sann.

Knuser myter

Larsen viser blant annet til tidligere næringsminister Trond Giskes uttalelse i Bergens Tidene 29. mai 2013: ”Vi vet for eksempel at cruiseturister som kommer til landet har planlagt å bruke mer penger enn de gjør, når de går i land. Årsaken er ofte at det ikke finnes noe å bruke pengene på”. 


Uttalelsen kom i forlengelsen av en debatt som oppsto i kjølvannet av en studie som Larsen publiserte i 2013. Undersøkelsen knuste en annen myte om cruiseturistene, nemlig at de årlig legger igjen 500 millioner kroner i Bergen. Det vil si at hver cruiseturist i gjennomsnitt måtte bruke 1200 kroner dagen.

Larsens studie viste derimot at cruiseturister la fra seg rundt 300 kroner dagen eller mindre; minst av alle turistgrupper, og kun halvparten av for eksempel lavbudsjettreisende som campingturister og backpackere, når overnatting var trukket fra.

– Studien fra 2013 viste også at det sannsynligvis var lengden på landoppholdet som avgjorde hvor mye penger cruiseturistene brukte på land. Slik det er i dag, får de være på land i åtte timer maksimum før de må tilbake på båten hvor alt er inkludert, sier Larsen. 

Kommer ikke tilbake

En annen myte som knuses i den nye studien med data fra 2012 og 2013, er antakelsen om at cruiseturistene vil komme  tilbake til Norge eller Bergen som landturist. Mange hevder at når cruiseturistene får se hvor fint det er her, så kommer de tilbake som landturister. 

Studien viser derimot at blant  turister som har vært her før,  har cruiseturistene vært her som cruiseturister og ikke som landturister. Dette er motsatt for landturistene, som i hovedsak har vært her som landturister også tidligere.

Selve lysten til å komme tilbake til både Bergen og Norge er også mye høyere blant landturister enn den er blant cruiseturister. Dersom cruiseturistene derimot tenker  å komme tilbake, ønsker de aller fleste å komme tilbake som, nettopp, cruiseturister.

– Det ser ikke ut til at cruiseturisme har noen verdi som markedsføring av Norge som ferielandsier professor Svein Larsen.

Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Tourism Management Perspectives.