Hjem
Aktuelt
Digital utdanning

Nytt nettkurs for bedre arbeidshelse i u-land

Hver dag dør 6300 arbeidstakere av skader eller sykdommer forårsaket av arbeidet de har. UiB ønsker å bidra til økt kunnskap om internasjonal arbeidshelse.

 Disse arbeiderne på smelteverket i Tanzania er landets fremtid. Likevel er arbeidshverdagen deres livsfarlig. For to uker siden døde en av arbeidskameratene deres.
BRENNHETT TEMA: Disse arbeiderne på smelteverket i Tanzania er landets fremtid. Likevel er arbeidshverdagen deres livsfarlig. For to uker siden døde en av arbeidskameratene deres.
Foto/ill.:
GRO TJALVIN

Hovedinnhold

– Hvert 15. sekund dør det en arbeidstaker i verden på grunn av skader eller sykdom forårsaket av arbeid. To tredjedeler av dødsfallene skjer i u-land, sier Bente Moen, professor og leder for Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun leder UiBs andre åpne nettkurs (MOOC), som ble lansert denne uken.

Det første nettkurset handlet om klimautfordringene, og fikk til sammen over 8000 påmeldte gjennom læringsportalen Futurelearn. Kurset som lanseres denne uken handler om arbeidshelse i utviklingsland. Oppstarten  er 7. mars 2016 og undervisningen skal gå over seks uker.

Utvikler industri – ikke arbeidsforhold

Som forberedelse til nettkurset har et team fra Universitetet i Bergen filmet arbeidsplasser i Tanzania.

– Den industrielle aktiviteten i utviklingslandene øker stadig, men fokuset på arbeidsforhold henger på ingen måte med i utviklingen. Både industrien og helsevesenet mangler kunnskaper for å forstå at mange arbeidsplasser innebærer høy risiko for liv og helse på. Resultatet er at millioner av mennesker pådrar seg skader i arbeidslivet sier Moen.

Hun er bekymret for alle de ansatte som må betale prisen.

 På smelteverk i sandaler og caps

– Når industrien vokser frem i mange av u-landene er det produksjonen som blir prioritert, og ikke de ansatte, sier Moen.

De unge mennene i industrien er ofte spesielt utsatt.

– Når vi snakker om hjelp til u-land, handler det ofte om mor og barn, men faktum er at det er mange unge menn som blir drept eller skadet mens de jobber for å tjene penger for at familien skal overleve, sier hun.

Moen påpeker at selv om noen arbeidsplasser har begynt å ta tak i arbeidshelse, er tilstanden mange steder urovekkende.

– Kunnskapsmangelen er stor. Vi har vært på byggeplasser med total mangel på sikring, og på industriarbeidsplasser der folk jobber med glødende ild ikledd sandaler og caps. Ved det ene smelteverket vi besøkte, hadde en mann omkommet to uker før. Han fikk en glødende stang over seg, og hadde ikke verneutstyr, sier Moen.

Samarbeid mellom norske og afrikanske forskere

 I tillegg til å ha hovedansvaret for kurset, er Bente Moen også videoforeleser, sammen med UiB-forskerne Magne Bråtveit, Ole Jacob Møllerløkken og Gro Tjalvin. Nettkurset er et samarbeid med forskere i Tanzania og Etiopia og sekretær for arbeidet har vært Gunhild Koldal som også jobber ved Senter for Internasjonal Helse.

Hovedmålet er å nå alle typer helsepersonell i utviklingsland, da arbeidshelse er aktuelt for alle. Vi ønsker også at ansatte i Arbeidstilsyn, forvaltning og politiske organer i utviklingsland kan delta på kurset.

Kurset anbefales også for interesserte i mer utviklede land, som for eksempel Norge, da det gir et bilde av aktuelle problemstillinger i andre deler av verden.