Hjem
Aktuelt
Medisin

ADHD kan knyttes til kronisk betennelsessykdom hos mor

Barn av mødre med sykdommer som leddgikt eller astma har mellom 20 og 80 prosent økt risiko for ADHD. Det viser en ny studie fra Universitetet i Bergen.

Illustrasjonsfoto av gravid kvinne
I RISIKOSONEN: Barn av mødre som har kroniske betennelser har opp til 80 prosent høyere risiko for å utvikle ADHD.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

Betennelsesfaktorer hos mor kan ha innvirkning på fosterets nervesystem, og spille en rolle for utvikling av ADHD. Det viser en ny studie publisert i tidsskriftet Biological Psychiatry.

I studien, som er den største i sitt slag, har forskere sammenliknet helsetilstanden hos mødrene til 48.000 pasienter som hadde fått medikamentell behandling mot ADHD med helsetilstanden hos mødrene til over 2 millioner kontrollpersoner.

Økt risiko

– Vi fant at risikoen for ADHD var økt med mellom 20 til 80 prosent hos barn av mødre med multippel sklerose, leddgikt, diabetes type 1, astma eller lavt stoffskifte, sier Johanne Telnes Instanes, førsteforfatter av artikkelen og stipendiat ved Universitetet i Bergens K. G. Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser.

Kronisk høyt blodtrykk eller diabetes type 2 kunne derimot ikke knyttes til ADHD hos barnet.

– Sammenhengen mellom kroniske betennelsessykdommer hos mor og økt risiko for ADHD hos barnet kan også skyldes bakenforliggende genetiske faktorer, eller være en effekt av medikamentell behandling brukt i svangerskapet mot de kroniske betennelsessykdommene. Men sammenhengen kan også skyldes en kombinasjon av disse mekanismene, påpeker Kari Klungsøyr som er professor ved Universitetet i Bergen, tilknyttet K.G. Jebsen-senteret og medforfatter av artikkelen.

Prosjekt på ADHD

Siden 2012 har Instanes og Klungsøyr sammen med kollegaer jobbet med et større prosjekt som ser på ulike sider ved ADHD, og de vil i tiden fremover studere lidelsens arvelighet og opphopning i familier.

Studien bygger på data fra store norske befolkningsregistre, blant annet Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister.