Hjem
Aktuelt
Forskning og undervisning

Thonpriser til fremragende UiB-undervisning

To undervisere og et undervisningsrelatert forskningsprosjekt ved Institutt for biologi får priser for fremragende undervisning og støtte til forskning som involverer studenter.

Christian Jørgensen
THONSTØTTE TIL UNDERVISNING OG FORSKNING: Førsteamanuensis Christian Jørgensen er en av tre ved UiB som får støtte av Olav Thon Stiftelsen. Bildet er tatt høsten 2015, da Jørgensen fikk UiBs Læringsmiljøpris.
Foto/ill.:
Elin Espe Stensvand

Hovedinnhold

Olav Thon Stiftelsen utdeler for andre gang faglige priser og støtte til fremragende undervisning og forskning innen de medisinske og matematisk- naturvitenskapelige fagområder.

Dette er tildelinger for høytstående internasjonal og nasjonal forskning og for forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå, skriver Olav Thon Stiftelsen i en pressemelding. Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen får to priser for undervisning og støtte til et forskningsprosjekt der studenter deltar aktivt.

– Dette er fullt fortjent og vi er svært stolte over at disse prisene går til UiB. Dette er en anerkjennelse av det arbeidet som blir gjort med den forskningsbaserte utdanningen ved UiB, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.  

Fremragende undervisning

Universitetet i Bergen får i år to av de seks prisene til undervisere som har utmerket seg. De nasjonale fagprisene er på 500 000 kroner.

Karin Pittman, professor ved Institutt for biologi, leder kurs på masternivå. I disse kursene forutsettes det at studentene samarbeider med eksterne aktører utenfor universitetet.

– Det er en flott motivasjonsfaktor for å fortsette arbeidet med undervisningsutviklingen. Jeg gleder meg til å videreutvikle det gode samarbeidet vi har med Bergen Kommune og de kunstneriske guidene vi har opparbeidet oss i BIO300, sier Pittman.

Hun planlegger å donere deler av prispengene til Christoffer Schanders Minnefond som fremmer vitenskapelig samarbeid i marinbiologi. I tillegg skal deler av summen brukes til å videreutvikle et vitenskapsformidlingsprosjekt i samarbeid med Bergen Internasjonale Film Festival (BIFF) for å få biologi- og mediestudenter til å snakke sammen.

– Journalister må ikke glemme at vi er alle interessert i å bidra til livets framgang her, sier Pittman.

Førsteamanuensis Christian Jørgensen, også han ved Institutt for biologi, har utviklet aktive dialogbaserte undervisningsformer som er blitt meget anerkjent av kolleger og studenter. Dette kommer særlig frem i jevnlige studentevalueringer, skriver Olav Thon Stiftelsen.

Jørgensen fikk i 2015 UiBs Læringsmiljøpris, og ble skildret som en kreativ og aktiv formidler av kunnskap.

1,2 millioner til klimaprosjekt 

Prosjektet ”Økosystem, klima og variasjon i eit «mini-havøkosystem»: ein vestnorsk fjord” gis en støtte på 1,2 millioner kroner. Professor Anne Gro Vea Salvanes ved Institutt for biologi leder prosjektet, som går over tre år.

– Det er fantastisk kjekt å få anerkjennelse for den store dugnadsinnsatsen vi har hatt med undervisningen i marine feltmetoder ved Institutt for biologi. Vi er en gruppe som har lagt mange arbeidstimer inn i å utvikle feltkurs for studenter på forskningsbåt, sier Salvanes.  

Prosjektet tar sikte på å utvikle et kurs i feltarbeid som vil bli gitt til de marine fagmiljøene i Bergen: «Innføring i Marine feltmetodar». 
I tillegg er en håndbok i marinøkologisk feltmetode på vei.

De 1,2 millionene skal brukes til å videreutvikle boka og undervisningen, forteller Salvanes.

– I tillegg vil digitalisering og tilgjengeliggjøring av materiale bli mulig sammen med bioCEED, og undervisningen vil bli styrket gjennom ressurser til for eksempel utvikling av små instruksjonsvideoer og en artsbestemmelses-app, gjennom teknisk støtte og moderne utviklingsarbeid, sier professoren.

bioCEED er et Senter for fremragende utdanning i biologi ved UiB.