Hjem
Aktuelt
Utdanning

Nye studieprogram på UiB

I 2016 tilbyr Universitetet i Bergen en rekke nye studier, blant annet et sivilingeniørstudium i havbruk. Studieprogrammene bygger på forskningsmiljøenes spisskompetanse.

Studenter i Sydnesgaten
FLERE STUDIEMULIGHETER: Universitetet i Bergen tilbyr nå enda flere studier som er etterlyst av det norske arbeidslivet. Disse studentene ble ønsket velkommen til UiB høsten 2015.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Fra våren 2016 blir det mulig å søke på flere nye studieprogram ved Universitetet i Bergen:

– Utgangspunktet for etableringen av alle programmene er at vi bygger på spisskompetanse i fagmiljøene og tilbyr studier der vi har forskning på området. Fagmiljøene har videre gått gjennom sine studieprogram og sett på både innhold, størrelse av studentgruppe og samfunnsbehov, og på denne bakgrunn er de nye studieprogrammene foreslått, forteller viserektor for utdanning Oddrun Samdal.

Utdanning som er etterlyst i arbeidsmarkedet

Det nye spesialpedagogikkprogrammet er knyttet til et økende behov i skolen, med mål om å gi elever tidlig hjelp slik at de fullfører både grunnskole og seinere videregående skole.

Også sivilingeniørstudiet i havbruk og sjømat er knyttet til næringslivets behov for kompetanse, og kombinerer tradisjonell biologiutdanning med økonomi og entreprenørskap i et studium som er unikt i Norge.

– Disse studentene vil være attraktive når sjømatnæringen i Norge skal utvikles i årene som kommer. Det har blitt sagt og skrevet mye om at fiskeri og havbruk skal bli enda viktigere i fremtiden, og disse signalene har vi fanget opp her, sier Sigurd Stefansson, professor ved Institutt for biologi og en av de ansvarlige for faget.

Han legger til at både tidligere og nåværende studenter har gitt veldig positive tilbakemeldinger på opprettelsen av studiet.

Pedagogisk utdanning for ingeniører

Det har også blitt opprettet et deltidsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning innen matematikk og naturfag spesielt innrettet mot arbeidsløse ingeniører.

– Med dette studiumet kan vi løse et lenge observert behov for fagkompetanse og et akutt behov for omstilling. Dette legger også grunnlag for at tilbudet vil kunne bestå over lengre tid, også om konjekturene i oljemarkedet skulle snu igjen, sier Oddrun Samdal.

Fra 2016 er det også en ny opptaksordning på psykologistudiet. Man kan nå søke seg rett inn på studiet fra videregående skole uten å gå årsstudiet først.