Hjem
Aktuelt
Forskning

UNESCO-professorat til UiB

Universitetet er tildelt en ”UNESCO Chair”, et professorat om mennesket, landskapet og livsmiljøet.

Lyngheisenteret
UNESCO OG BÆREKRAFT: UNESCO-professoratet vil bli tett knyttet til det mulige biosfæreområdet i Nord-Hordaland.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Etter flere års planlegging er Universitetet i Bergen (UiB) tildelt en UNESCO Chair innenfor temaområdene “Sustainable Heritage and Environmental Management. Nature and Culture”. Søknaden til UNESCO-kommisjonen om UNESCO-professoratet  er utarbeidet på bakgrunn av erfaringene fra flere større tverrfaglige prosjekter ved Universitetet i Bergen og det forberedende arbeidet med det første norske biosfæreområdet. 

Professor Peter M Haugan ved Geofysisk institutt skal midlertidig fylle stillingen i oppstartfasen. Haugan sitter i den norske UNESCO-kommisjonen.

Haugan mener UNESCO-professoratet vil kunne tilby UiB store muligheter. Det eksisterer et større nettverk av lignende stillinger ved andre universiteter internasjonalt, i tillegg til ett ved Høgskolen i Hedmark. 

– Dette innebærer store muligheter for å få til nye og spennende prosjekt, med et nettverk av personer som kan inspirere, samarbeide og sette i gang nye prosjekt, sier Haugan, som understreker at han selv ikke kommer til å søke stillingen.  

Bærekraftig utvikling

Søknaden er utformet med inspirasjon fra Laval University i Quebec i Canada, som gjennom en rekke år har hatt  en UNESCO chair i Cultural Heritage. Planen for professoratet ved Universitetet i Bergen ble presentert på den internasjonale UNESCO-konferansen i Bergen i mars 2014.

UNESCO-professoratet ved Universitetet i Bergen vil omfatte en hovedstilling – “chair holder” – og mulighet for å kople inn delstillinger fra flere fakultet. I tillegg vil det faglige kollegiet omkring professoratet bestå av delstillinger og stipendiater fra samarbeidende fagmiljøer, knyttet til konkrete prosjekter.  

UNESCO-professoratet  vil ha fokus på bærekraftig utvikling og forvaltning av landskapets økologiske og historiske verdier i et overordnet perspektiv, der klima og miljø er viktige parameter. 

– Alle forskere som er interesserte i disse temaene kan delta og utvikle tverrfaglige prosjekt, mener Haugan. 

Tverrfaglige nettverk

Professoratet blir en del av UNESCOs internasjonale nettverk UNITWIN, som omfatter nærmere 800 professorater ved universiteter over hele verden, fordelt på en lang rekke tema. Arbeidsformen legger vekt på tverrfaglige nettverk som gir ny innsikt og ny kunnskap.

Sentralt i arbeidsfeltet for en UNESCO chair i Bergen står UNESCOs biosfæreprogram “Man & the Biosphere” (MAB-programmet 1971), som handler om bærekraftig bruk av naturressurser og landskap og om framtidsperspektivet for mennesket og livsmiljøet. 

Det første norske biosfæreområdet blir nå fremmet i Nordhordlandsregionen. UNESCO-konvensjonen om verdensarven fra 1972 er den mest kjente av konvensjonene i kulturseksjonen i UNESCO. De nyere konvensjonene om immateriell kulturarv (2003) og diversitet av kulturuttrykk (2005), vil  være naturlige deler av arbeidsområdet for et UNESCO-professorat – forskning, undervisning, formidling.