Hjem
Aktuelt
ARBEIDSLIV

UiB vil femdoble antall nye lærlinger i 2016

Lærlingene ved UiB har blitt en suksesshistorie, nå blir tallet femdoblet.

Lærlingene samlet
UIB-LÆRLINGER: Bak fra venstre: Charlotte Lingås (lærling i IKT-servicefaget ved IT-avdelingen), Alexander Viksøy (lærling i IKT-servicefaget ved IT-avdelingen), Joakim Algrøy (lærling i IKT-servicefaget ved IT-avdelingen), Cato Kjeilen Kvarven (lærling i IKT-servicefaget ved IT-avdelingen). Fremme fra venstre: Line Charlotte Jørgensen (lærling i kontor- og administrasjonsfaget), Valborg Maria Horgen, (lærling i kontor- og administrasjonsfaget), Ingvild Lekven Jonsvoll (lærling i kontor- og administrasjonsfaget på Klinisk institutt 2), Wenche F. Indrevær, (lærling i kontor- og administrasjonsfaget ved Kommunikasjonsavdelingen) og Rebecca Bergfjord (lærling i kontor- og administrasjonsfaget ved Institutt for biologi).
Foto/ill.:
Lise Gundersen

Hovedinnhold

– Universitetet er veldig flinke til å ta imot lærlingene sine, de er utrolig gode på å få lærlingen til å føle seg som en vanlig ansatt, ikke bare en lærling, sier Ingvild Lekven Jonsvoll som jobber som lærling i kontor- og administrasjonsfaget på Klinisk institutt 2, som ligger under Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Hun er en av de ni lærlingene som per dags dato er ansatt ved Universitetet i Bergen. De siste årene har det blitt tatt inn maksimalt fem nye lærlinger hvert år ved universitetet, dette året kan dette antallet bli femdoblet.

– Et samfunnsansvar

Tidligere kunne norske bedrifter som tok sitt samfunnsansvar for opplæring av fremtidige fagarbeidere, tape kontrakter til bedrifter som ikke tok det samme ansvaret. Nå foreslår regjeringen å endre reglene slik at det offentlige skal kreve dette. Forslag til endringer skal sendes på høring innen kort tid, og kravet skal etter planen innføres fra april 2016.

– UiB har vært i kategorien virksomheter som har hatt alt for få lærlinger i forhold til sin størrelse. Derfor har vi satt i gang et utviklingsarbeid for å snu denne trenden. Å ta imot lærlinger er også en viktig del av samfunnsansvaret vårt – særlig nå i tider med trange kår på arbeidsmarkedet, sier Lise Gundersen, seniorrådgiver ved HR-avdelingen til Universitetet i Bergen.

Stor ressurs for universitetet

HR-avdelingen har gått ut til alle enheter ved UiB og bedt dem vurdere å ta inn en lærling.

– Vi har hatt oppsiktsvekkende positiv respons og har nå 25 enheter som ønsker å ta imot en lærling, noen ønsker å ta imot to, sier Gundersen.

Universitetet går nå ut og markedsfører seg ute i skoler og gjennom annonser for å trekke til seg flere aktuelle lærlinger.

Gundersen er også helt tydelig på at lærlinger er enn ressurs for universitetet.

– Erfaringene våre er at det er svært verdifullt med lærlinger som har kunnskaper og motivasjon på områder som andre ansatte ikke har, og det er også veldig positivt med en variert bakgrunn i miljøet her, sier hun.

– Bra at det blir satset på lærlinger  

Ingvild Lekven Jonsvoll er glad for å ha fått sjansen til å være lærling ved UiB.

En av de største fordelene er at man som lærling kommer til å få et så godt nettverk, det kommer vi absolutt til å få bruk for i fremtiden. Jeg synes det er bra at en så flott lærebedrift som UiB vil satse på lærlinger fremover, sier hun.