Hjem
Aktuelt
FORSKNING | MEDISIN

Vinterbarn får sårbare lunger

Mors røyking, luftveisinfeksjon og når du er født bestemmer hvor fort lungene dine aldres.

Røntgen av lunge
GJENNOMBRUDD: Cecilie Svanes har funnet at lungenes aldring påvirkes av faktorer tidlig i livet, som for eksempel når på året du er født.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Professor Cecilie Svanes ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB) har nylig oppdaget at det særlig er tre viktige utviklingsfaktorer som medvirker til aldring av lunger.

Det å ha hatt en mor som røykte under graviditeten, påvirker lungene dine negativt. Det samme gjelder det å være født i løpet av vintermånedene, eller det å ha hatt en alvorlig luftveisinfeksjon som liten, forklarer Svanes.

Utvikling tidlig i livet spiller inn

Svanes tidligere forskning har vist at forhold tidlig i livet spiller inn på lungenes vekst og utvikling. Nå har hun undersøkt folk i alderen 40 70 år, for å finne ut om også lungenes aldring påvirkes av forhold tidlig i livet.

Det er logisk at tidlig livsutvikling også har betydning for systemene som vedlikeholder kroppen vår og reparerer skade. I så fall kan dette forklare hvorfor noen tåler dårligere det de blir utsatt for senere i livet. Og det er faktisk det vi finner, sier hun.

Oppdagelsen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PlosONE, og er et av funnene gjort i de forberedende fasene av prosjektet Aging Lungs in European Cohorts (ALEC), som er en del av EUs Horisont 2020-program.

Røyking påvirker ulikt

De utsatte personene har altså et raskere fall i lungefunksjon, noe som i praksis betyr en raskere aldring. Dette finner man likevel kun dersom personene selv begynner å røyke eller har andre risikofaktorer tidlig i livet.

Vi kan si det slik at røyking er farlig for alle, men disse menneskene tåler det virkelig ikke. Vi kan også tenke oss at det muligens er andre ting de tåler særlig dårlig, som for eksempel luftforurensning, sier Svanes.

Funnene passer godt overens med tidligere arbeid som viste at mennesker med ugunstig tidlig livsutvikling ikke tåler å jobbe med rengjøringsmidler.

Vil målrette tiltak mot de mest sårbare

Svanes mener oppdagelsen av at noen er mer sårbare enn andre, kan brukes på en positiv måte når man skal drive forebyggende helsearbeid.

På denne måten kan vi konsentrere tiltakene mot dem som er mest sårbare. Vi har begrensede ressurser til forebygging, så det er viktig å bruke pengene på dem med høyest risiko, sier Svanes.

Hun mener at slike tiltak kan være med på å jevne ut forskjeller i befolkningen. I fattige deler av verden kan det nemlig være spesielt nyttig å finne ut hvor det er mest effektivt å sette inn støtet for å forbedre folkehelsen.

Dersom du får en 50-åring til å slutte å røyke, er det gunstig. Dersom du får ham til å slutte allerede som tenåring, er det enda bedre. Men dersom moren hans lar være å røyke før han blir unnfanget, spiller det kanskje enda større rolle for helsen hans, slår Cecilie Svanes fast.

Hvorfor det er slik, ønsker Svanes nå å finne svar på.

– Videre ønsker vi å se nærmere på bakgrunnen for disse mekanismene, og undersøke dem i en større befolkningsgruppe, sier hun.