Hjem
Aktuelt
FORSKNING | GEOBIOLOGI

På sporet av livets opprinnelse

En ekspedisjon bestående av internasjonale forskere har hentet bergarter fra bunnen av Atlanterhavet. Disse viser spor etter tidlig liv på jorden og forskerne håper slik å oppdage flere brikker i puslespillet om livets opprinnelse.

Forskere fra Atlantis Massif-ekspedisjonen ser på prøver av bergarter hentet fra bunnen av Atlanterhavet. Bildet viser etterarbeid som pågår ved Bremen Core Repository i Tyskland.
ARBEID ETTER EKSPEDISJONEN: Forskere fra Atlantis Massif-ekspedisjonen skal nå se på prøver av bergarter hentet fra bunnen av Atlanterhavet. Bildet viser etterarbeid som pågår ved Bremen Core Repository i Tyskland.
Foto/ill.:
V. Diekamp

Hovedinnhold

På forskningsekspedisjonen Atlantis Massif, som varte i 47 dager, samlet en internasjonal forskergruppe unike prøver av bergarter fra havbunnen i det nordlige Atlanterhavet.

Hvordan bergarter reagerer på vannet

Målet til ekspedisjonen har vært å slå fast hvordan bergarter har dannet seg på havbunnen og hvordan de har reagert i møtet med saltvannet i havet. Denne reaksjonen, også kalt serpentinittisering på fagspråket, kan bidra til at det skapes liv også i fravær av sollys. Dette kan hjelpe forskerne i arbeidet med å forklare hvordan livet utviklet seg i en svært tidlig periode av jordens historie, og også på andre planeter. Forskergruppen håper også å lære mer om hvordan karbon reagerer i møtet mellom bergarter og havvann. Ved at det avsettes karbon kan disse prosessene påvirke klimaet.

– Vi utforsker elementene og energistrømmene i denne reaksjonen, som antas å ha vært rådende under en tidlig fase av jordens utvikling og støttet de tidligste former for liv på planeten. Vi ønsker også å finne ut mer om hvordan mikrober takler livet i dette tøffe miljøet og gjennom Atlantis Massif-ekspedisjonen har vi fått et ideelt sted for å søke etter svar på disse grunnleggende spørsmålene, sier ph.d.-kandidat Rui Zhao fra Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen (UiB), som deltok på ekspedisjonen.

Analyserer prøver fra ekspedisjonen

Sammen med kolleger fra hele verden er Zhao nå i gang med å analysere prøver av bergarter fra ekspedisjonen.

– Hittil har vi satt i gang med å utforske ulike bergarter som vi hentet fra Atlanterhavets bunn. Men under boring oppdaget vi hydrogen og metan i prøvene våre, noe som kan bidra til at mikrobene i steinartene vokser. Som et resultat av dette kan det bli enda mer spennende funn i årene som kommer og i fremtidige ekspedisjoner, forklarer forskeren.

Bruker funn av bergarter i ph.d.-arbeid

Nå planlegger Rui Zhao å bruke prøvene av bergarter fra ekspedisjonen i sin ph.d.-forskning. Han har satt seg flere mål, og fremhever særlig tre av disse.

– For det første, å belyse nitrogen-sirkuleringen i dette serpentinitt-økosystemet. For det andre, å utforske mulige forbindelser mellom mikrober som lever i ulike områder av den dype biosfæren – dypt sjøvann, marine sedimenter og havbunnskorpen. Og for det tredje, å identifisere mikrobielle samfunn funnet på Atlantis Massif-ekspedisjonen med tilsvarende funn gjort på en tidligere ekspedisjon, sier han med referanse til et tidligere tokt, der en av hans veiledere, Steffen Leth Jørgensen, deltok på tampen av 2011.

Stort internasjonalt samarbeid

Atlantis Massif-ekspedisjonen er en del av International Ocean Discovery Programme (IODP) og ble utført av European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD).

Ekspedisjonen ble ledet av Dr. Gretchen Früh-Green fra anerkjente ETH Zürich i Sveits og Dr. Beth Orcutt fra Bigelow Laboratory for Ocean Sciences i USA.