Hjem
Aktuelt
INNOVASJON

Fra forskning til eksportsuksess

NordicNeuroLab a/s har utspring fra hjerneforskningen ved Bergen fMRI Group. Bedriften er nå en norsk eksportsuksess.

NordicNeuroLab
FORSKNINGSBASERT BEDRIFT: NordicNeuroLab a/s utvikler utstyr for fMRI. Bedriften har sitt utspring i forskning ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
NNL

Hovedinnhold

Nordic Neuro Lab (NNL) er ledende innen utvikling og produksjon av utstyr og programvare som gjør det mulig å utføre funksjonell MR-bildeanalyse (fMRI). Teknologien gjør det mulig å ta bilder av hjernen mens den arbeider. Bedriften som har utspring i Bergen fMRI Group, har blitt en eksportsuksess med kontorer og distributører over hele verden. I dag har bedriften en årlig omsetning på 45 millioner kroner.

– NNL er et vellykket eksempel på hvordan forskning fører til innovasjon og nye bedrifter, sier Kenneth Hugdahl, leder av Bergen fMRI Group.

Rask teknologi

NLL har blant annet utviklet en svært rask teknologi for å behandle fMRI-bilder. Mens man tidligere måtte vente i opp til 60 minutter i klinikken for å få bilder av hjernen mens den er aktiv, så klarer NNLs teknologi oppgaven på 15 sekunder.

Bildeanalyser av hjernen er svært viktige for planlegging av hjerneoperasjoner. Ved å kartlegge funksjonssentre i hjernen, kan hjernekirurgene forberede seg best mulig før operasjon. Med rask prosessering kan kirurgene også bruke bildene som navigasjonsverktøy under selve operasjonen.

– Vi har klart å gjøre avansert hjerneforskning brukervennlig og tilgjengelig for klinikken, slik at pasienten kan ha glede av forskningen. Gjennom våre produkter og tjenester har NNL også vært en pådriver for å gjøre fMRI til en klinisk akseptert metode, sier Thomas Lie Omdahl, markedssjef i NNL.

Kjente behovet

Hugdahl tror at NLLs suksess skyldes en kombinasjon av god forskning og timing. Når gründerne startet fantes det knapt den type ekstrautstyr, som er nødvendig for fMRI-opptak. Hvert forskningslaboratorium eksperimenterte med sitt eget utstyr. Da bedriften ble opprettet var det et stort behov for utstyr som var enkelt å bruke og av god nok kvalitet.

– Men kanskje viktigst av alt for bedriftens gjennombrudd: Vi visste hva behovet var, fordi vi var selv i frontlinjen forskningsmessig. Vi visste også at våre behov var de samme som våre kollegers, sier Hugdahl.

Han fremhever at NLLs fremgang også skyldes at bedriften ansatte profesjonelle ledere og fagfolk tidlig i prosessen. Dette var ledere med bakgrunn også fra økonomi og produktutvikling. I tillegg har forskere fra fMRI-gruppen har hele tiden vært involvert i ulike faser av produktutvikling og programmering.

Lie Omdahl forteller at fMRI-gruppen var svært tidlig ute med å publisere forskningsresultater for fMRI, noe som medførte at NLL kunne være tidlig ute i markedet. De fikk tid på seg til å bygge opp relasjoner og forbedre produktene etter hvert som behovet for fMRI steg på verdensbasis.

NNL var også tidlig ute med regulatoriske godkjenninger i de største markedene, noe som er nødvendig for å kunne selge produkter til klinisk bruk.

– Nå har vi regulatorisk godkjenning i alle de største markedene vi opererer i, sier Lie Omdahl.

Forskning i markedsføring

I markedsføringen sin har NLL bevisst vist til at de er en spin-off fra fMRI-gruppen.

– Dette har medført til at vi fremstår som både svært seriøst og kompetent. Det har gitt oss en troverdighet, som konkurrentene våre ikke har, sier Lie Omdahl og fortsetter:

– Når fMRI-gruppen var svært aktive med å publisere artikler og henviste til utstyr fra NLL, bidro dette til å etablere NLL som en slags gullstandard.

Markedsdirektøren forteller at NLL har vært i Siemens World-Wide Accessories-katalog siden 2009, og er i ferd med å komme inn i den tilsvarende katalogen til GE, som er den andre store produsenten av MR-maskiner. I tillegg samarbeider NLL tett med Stryker i USA og Canada, som bruker NNLs produkter for å få et forsprang på konkurrentene.

– NLL hadde ikke vært der vi er i dag uten fMRI-gruppen i Bergen, sier Thomas Lie Omdahl.

Vant viktig pris

I tillegg til å ha blitt en eksportsuksess vant NNL nylig innovasjonsprisen ”Most Innovative Neuro-Imaging Solutions Provider” for 2015 i det anerkjente teknologitidsskriftet The New Economy. NNL konkurrerte med store firma som GE Healthcare, Samsung Electronics og Fujifilm om innovasjonsprisen. Det var tidsskriftets 850 000 lesere som nominerte det UiB-forankrede firmaet.