Hjem
Aktuelt
Forskning | KLIMA

Nytt senter for fremragende forskning

Merk deg navnet ARCPATH, et nytt nordisk senter for fremragende forskning. Det tverrfaglige senteret vil sette et klima- og samfunnsvitenskapelig lys på arktiske lokalsamfunn.

Portrett Yongqi Gao
FREMRAGENDE FORSKNING: Yongqi Gao og hans forskerteam fikk en fin førjulspresang da NordForsk serverte nyheten om at hans team rundt ARCPATH får finansiering som et Nordisk senter for fremragende forskning.
Foto/ill.:
Gudrun Sylte

Hovedinnhold

– Jeg tror både det mest interessante og mest utfordrende for oss forskere vil være samarbeidet mellom de ulike disiplinene, sier Yongqi Gao, forskningsdirektør ved Nansensenteret og forsker ved Bjerknessenteret. Gao blir direktør for det nye senteret som starter opp i år.

Noen dager før jul fikk Yongqi Gao og forskningsteamet hans den svært velkomne beskjeden fra NordForsk. Som et av fire nye nordiske sentre for fremragende forskning blir ARCPATH finansiert med 28 MNOK fordelt over fem år.

Velferd i arktiske lokalsamfunn

Ideen er å minske påvirkningen av et klima i endring med bedre klimavarsling i Arktis. I ARCPATH vil forskerne studere kystsamfunn på østsiden av Grønland og nord på Island, og se på hvordan endringer i klima vil påvirke disse samfunnene.

Spesielt minkende sjøis har en direkte konsekvens for samfunn i Arktis i form av økende skipstrafikk og olje- og gassaktivitet. Samtidig påvirkes fiskeriressursene og de marine pattedyr, som igjen påvirker fiskeriene og turisme. Det overgripende målet for ARCPATH er å komme frem til en forsvarlig og bærekraftig utvikling i Arktis. ”I ARCPATH vil man bruke både en naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig tilnærming til problemstillingen for å koble klimavarsling med mulige påvirkninger på menneskelig aktivitet”, skriver forskerne i søknaden.

Klimavarsling for den nære fremtiden

ARCPATH er enda et forskningsprosjekt som føyer seg inn i folden av aktiviteter rundt klimavarsling på Bjerknessenteret. Å utvikle gode teknikker for klimavarsling er et veldig aktuelt forskningsfelt nasjonalt og internasjonalt, og Gao deltar allerede på to slike prosjekt,  EPOCASA og GREENICE.

ARCPATH som starter opp i år har en ramme på fem år. Varslene de skal utvikle skal gjelde for perioden 2020-2030, det vil si for det tiåret man går inn i ved prosjektets slutt.

Men selv om klimavarsling er et utfordrende og komplisert forskningsområde, er det likevel tverrfagligheten som Gao ser på som den største utfordringen. – Vi kommer fra svært ulike fagområder, så vi trenger nok noe tid før vi lærer å kommunisere med hverandre, sier Yongqi Gao.  

Selv om prosjektet varer i fem år, håper forskerne å skape varige tverrfaglige bånd.