Hjem
Aktuelt
INTERNASJONALT SAMARBEID

Knytter verdensledende marine forskningsmiljø sammen

Bergen marine forskningsklynge og prosjektet Ocean Outlook har fått støtte til å utveksle studenter, undervisning og forskning med to av de viktigste marine forskningsinstitusjonene i USA.

Øyvind Paasche og Kjetil Våge
SATSER VIDERE: Øyvind Paasche og Kjetil Våge leder prosjektet Ocean Outlook. Prosjektet har nå fått 1,5 millioner kroner i støtte fra SIU. – Det er veldig gledelig at SIU ser at dette er et prosjekt som er grundig og verdt å satse på videre, sier de.
Foto/ill.:
Solfrid T. Langeland

Hovedinnhold

– Vi har jobbet med dette prosjektet siden 2011 og er veldig fornøyd med at vi har fått støtte som sikrer videreføring av prosjektet, sier Øyvind Paasche, leder for Bergen marine forskningsklynge (BMF) og prosjektet Ocean Outlook.

Ocean Outlook fikk nylig tildelt 1,5 millioner kroner over tre år fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Midlene skal brukes for å drive studentutveksling og til å utvikle den årlige dialogarenaen mellom forskningsklyngen i Bergen og Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) i den amerikanske delstaten Massachusetts. MIT - Massachusetts Institute of Technology (MIT) er også med på laget.

Komplementær kunnskap

I fjor gikk startskuddet for Ocean Outlook - den første i en rekke av årlige konferanser der forskere fra Bergen marine forskningsklynge møter kolleger fra Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) i USA. Etter planen skal konferansen veksle mellom Bergen og Woods Hole annet hvert år.

Støtten fra SIU er dermed viktig for arbeidet fremover.

– Ocean Outlook kobler de fremste marine miljøene vi har i Bergen med internasjonalt ledende miljøer i USA. Å kunne fortsette med årlige konferanser og student- og forskerutveksling er veldig viktig siden dette komplementerer den kunnskapen vi allerede har. Studentene som skal på utveksling starter denne ved Ocean Outlook-konferansen. Her får de muligheten til å knytte egne nettverk og slike nettverk er helt enestående, sier Paasche.

Lærerikt og spennende

Lisbeth Håvik er stipendiat geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen er en av dem som nå er på utveksling til WHOI.

– Oppholdet har så langt vært lærerikt og spennende. Det er interessant å være ved en stor forskningsinstitusjon som er spesialisert på oseanografi både i små- og storskala. Det har også vært nyttig å se hvordan et privat institutt som WHOI fungerer sammenlignet med universitetet hjemme, sier Lisbeth Håvik.

– Uten midler hadde dette oppholdet ikke vært mulig. Spesielt er dette viktig for universitetsstipendiater som har lite frie midler til utveksling, sier hun.

Har senter for marin robotikk

Kjetil Våge, forsker ved geofysisk institutt står også bak Ocean Outlook-prosjektet. Han har selv tatt utdannelsen sin ved WHOI i USA og har nylig vært på et stipendopphold der.

– Både WHOI og MIT besitter uvurderlig kunnskap for oss, blant annet har de kommet langt når det gjelder å knytte havets helsetilstand til menneskets helsetilstand, poengterer Våge.

I tillegg peker forskerne på den utbredte graden av å bruke teknologi i den marine forskningen.

– Ved WHOI er ingeniører en del av avdelingen og dermed er teknologi en større del av forskningen. De har blant annet et «Center for marine robotics», sier Paasche

Samarbeidet med forskningsinstitusjonene i Massachusetts er også en viktig døråpner for felles prosjekter og tilgang til forskningsmidler utenfor Europa.

– Dette samarbeidet åpner døren til den amerikanske vitenskapsverden og er dermed svært viktig for våre fagmiljø, sier de begge.

Neste samlingspunkt blir 7-8. april ved Woods Hole Oceanographic Institution. Da er temaet «Icy Oceans», og studenter fra Norge og USA skal på et skreddersydd kurs lære mer om økosystemmodellering i havet, et fagfelt av voksende betydning.