Hjem
Aktuelt
Nyhet

Flyktningkrise og sniking på buss kan gi forskerpris

Elever fra Amalie Skram videregående skole er med og konkurrerer om Holbergprisen i skolen. Isak Lekve ved Sosiologisk Institutt ved UiB gir gode råd til de unge forskerspirene.

Isak Lekve, stipendiat ved Sosiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen bistår Linn Sæthre, Maria Høyvik og Tonje Madsen med deres bidrag til Holbergprisen i skolen.
FORSKER-HJELP: Isak Lekve, stipendiat ved Sosiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen bistår Linn Sæthre, Maria Høyvik og Tonje Madsen med deres bidrag til Holbergprisen i skolen.
Foto/ill.:
Solfrid T. Langeland

Hovedinnhold

– Å få snakke med en ekte forsker er veldig inspirerende. Vi får innspill og nye tanker til forskningen vår, sier Maria Høyvik.

Hun går på andre trinn ved Amalie Skram videregående skole, som er en av tolv påmeldte skoler i konkurransen Holbergprisen i skolen. Isak Lekve, stipendiat ved Sosiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen er forsker-kontakten til Amalie Skram i konkurransen.

Forsker på asylmottak

Ved Amalie Skram videregående skoleer det tre klasser som har faget sosiologi og sosialantroplogi som er med i konkurransen i år. Flere av disse ønsket å ta utgangspunkt i forskning om flyktningkrisen, og en gruppe forsker på holdninger til det nye asylmottaket på Landås.

– Vi ønsket å finne ut hvilke holdninger det var til asylmottaket i området og hvordan disse meningene endret seg. På grunn av knapp tid, rådet forskeren oss til å fokusere på nåværende holdninger. Han mente også at vi skulle se på hvilke argumenter de som er positive til asylmottak har og hvilke argumenter de som er negative har, sier Nora Kristiane Gåskjenn.

Gruppen har gjort en del intervjuer med unge og gamle på Landås, og jakter nå de som har mer negative holdninger til asylmottaket.

– Forskning har absolutt gitt mersmak, dette kunne jeg gjort på fulltid, sier Gåskjenn.

– En ekte forsker

I mars skal forskningen og rapporten være ferdig, da gjenstår det å se om det er gruppen hennes som får hovedpremien til Holbergprisen i skolen som er på 15 000 kroner.

En annen gruppe ved Amalie Skram har forsket på buss-sniking.

– Vi ønsker å få svar på hvorfor folk velger å snike, og har innsett at hvordan vi stiller spørsmålene er veldig viktig. Med en ekte forsker på laget har vi lært mye, sier Tonje Madsen.

Lærer Bianca T. Førlandsås er også fornøyd med opplegget.

– Det er kjempegøy for elevene at de kan få hjelp av en ekte forsker, ikke bare vi lærerne som de ser hver dag. Forskerne bidrar med erfaring og oppdatert fagkunnskap, sier hun.

Utvikler kritisk sans

– Det var gøy at de aller fleste tok utgangspunkt i problemstillinger som preger den politiske offentligheten akkurat nå, og forsøker å undersøke påstander som brukes i debatten, sier forsker Lekve.

– Temavalg viser at det er stor interesse for ulike sider ved flyktningkrisen for eksempel. Det viser at elevene er engasjerte og at de er i ferd med å utvikle en kritisk sans hvor de ikke alltid tar for god fisk det som hevdes av politiske aktører - en av de viktigste lærdommene både fra sosiologi og menneskevitenskaper mer generelt, påpeker han.

Forbereder elever på studier

– Formålet med Holbergprisen i skolen er å stimulere barn og unge til å bli interessert i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi. Holbergprisen i skolen er etablert som et tiltak for å innfri dette formålet. Vi har sett opp gjennom årene at det fungerer svært godt som et studieforberedende prosjekt, sier Barbara Wendelbo, kontaktperson for Holbergprisen i skolen.

– Vi får mye positive tilbakemeldinger fra lærere og elever som deltar. Eksempel på tilbakemelding har vært at konkurransen gjør at elevene får en unik sjanse til å gå i dybden på et tema, og det er ikke hverdagskost.

– En elev svarte at deltakelsen gjør at han kunne bruke kunnskaper som han ikke bruker på skolen og at det større forståelse for bakgrunnen til noen av fagene vi har, sier hun.