Hjem
Aktuelt
FORSKNING | CO2-lagring

Sykehus-skanner skal forbedre CO2-lagring

Forskere ved Institutt for fysikk og teknologi bruker PET-skannere i et nytt internasjonalt prosjekt for en mer effektiv oljeutvinning og tryggere CO2-lagring.

Oljeplattform
STORT SAMARBEID: CO2 EOR Foam Field Pilots, ledet fra Institutt for fysikk og teknologi, er et av verdens første forskningsprosjekter hvor kraftselskaper og oljeselskaper samarbeider om å redusere klimapåvirkning fra oljeproduksjon.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

PET-skanning, en avbildningsteknikk kjent fra helsevesenet, er et godt verktøy for å studere oljeutvinning kombinert med CO2-lagring i oljereservoarer. Det har forskere i reservoarfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen (UiB), funnet ut.

– PET gir oss innsikt i lagringsmekanismer og mulighet til å effektivisere bruk av CO2 for oljeutvinning og måle lekkasje, sier førsteamanuensis Martin A. Fernø, ved Institutt for fysikk og teknologi (IFT), ved Universitetet i Bergen

Fra Texas til Nordsjøen

Siden november 2015 har reservoarfysikkmiljøet ved IFT ledet det femårige forskningsprosjektet CO2 Foam EOR Field Pilots med professor Arne Graue ved IFT i spissen, med støtte fra Forskningsrådets CLIMIT-program.

– Hovedformålet med prosjektet er å forstå fortrengningsmekanismer og utvikle ny teknologi for samtidig CO2-lagring og mer effektiv oljeproduksjon ved bruk av CO2-skum, sier Graue.

For å tilegne seg nødvendig kunnskap for å kunne utføre en CO2-injeksjon for kombinert lagring og oljeutvinning i Nordsjøen i fremtiden, foretar forskerne en stegvis oppskalering fra laboratoriet til mindre felt i delstatene Texas og Mississippi i USA.  

– Vi ønsker raske og kostnadseffektive forskningsresultater som leder til en feltpilot på Norsk sokkel. Derfor utfører vi nå disse testene i landbaserte, mindre felt i Texas. Der er CO2 kommersielt tilgjengelig og nødvendig infrastruktur er på plass, sier Fernø.

– Vi forventer å kunne realisere en feltpilot i Nordsjøen som en direkte konsekvens av lærdommen vi oppnår ved gjennomføringen av mindre kostbare feltpiloter på land i Texas og Mississippi, sier Graue.

Radioaktiv CO2

PET-skanning vil være et viktig verktøy til å evaluere lagringskapasitet og utvinningspotensialet ved å bruke steinprøver fra de ulike feltene i Texas.

Med PET synliggjør forskerne væske- eller gass-strømning ved hjelp av radioaktivitet. De pumper radiomerket CO2 gjennom steinprøver fra et reservoar hvor CO2 skal lagres.

 – Etter å ha jobbet med flere medisinske avbildningsteknikker som MRI, CT og PET ser vi at det å kombinere teknikker som PET og CT er optimalt, sier Fernø.

Fernø har nylig publisert to artikler, sammen med forskere fra Haukeland universitetssykehus, om funnene i de vitenskapelige tidsskriftene Water Resources Research og Geophysical Research Letters (GRL). I artikkelen bruker forskerne for første gang CO2 merket med radioaktivt C11 for å visualisere CO2-strømning i porøse reservoar bergarter ved høye trykk.

– Studiene konkluderer med at PET er spesielt bra for å visualisere væskestrøm i tette bergarter, noe som er svært vanskelig med andre metoder.

Som del av prosjektet skal også CO2-skum studeres for å gjøre lagring og utvinning mer effektiv. Ved å blande såpeskum inn i CO2 reduseres strømningsevnen, noe som bidrar til at den sprer seg mer i reservoaret. Mekanismer for skumdannelse og reduksjon av strømmingsevne skal nå studeres ved bruk av PET.

– Ved å danne CO2-skum får man både økt CO2-lagring og økt oljeutvinning under injeksjon av CO2 i eldre oljereservoarer, sier Fernø.

Begeistring i oljebransjen

Forskningsprosjektet omfatter 11 universiteter og 10 oljeselskaper i fem land. Forskningssamarbeidet er fokusert på nye muligheter for å gjøre olje- og gassproduksjon mer bærekraftig, ved å redusere klimapåvirkningene ved samtidig CO2-lagring.

– Det er stor interesse for prosjektet ved alle de mest internasjonale petroleumsforskningsmiljøene. Spesielt er det blitt særdeles positivt mottatt at så mange av de ledende universitetene på dette fagfeltet kan samarbeide gjennom denne satsningen, sier Graue.

– Oljeindustrien er meget positiv. Prosjektet har også fått god støtte fra kullindustri i USA, som i tillegg til finansiell støtte også leverer menneskeskapt CO2-til feltpilotene, sier Graue.

– Støtten fra Forskningsrådets CLIMIT-program har i denne sammenhengen vært en utøsende faktor for å realisere disse planene, sier Graue.

Oljeindustrien tilbyr også oljefelt til piloten, bidrar med finansiell støtte og stiller intern kompetanse til rådighet.