Hjem
Aktuelt
Holbergprisen

Shakespeare-forsker får Holbergprisen

Den amerikanske litteraturprofessoren Stephen Greenblatt, Harvard University, tildeles Holbergprisen 2016 for sitt banebrytende arbeid innen Shakespeare- og renessanseforskning og for hans brede innflytelse innen humaniora de siste førti år.

Stephen Greenblatt
HOLBERGVINNEREN 2016: Litteraturprofessoren Stephen Greenblatt får Holbergprisen 2016. Greenblatt har hatt en bred innflytelse på humaniora i 40 år.
Foto/ill.:
Stephanie Mitchell

Hovedinnhold

Holbergprisen, som betegnes som «nobelprisen» innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi, er en forskningspris på 4,5 millioner kroner. Prisen ble opprettet av den norske regjering i 2003 og vinneren skal ha påvirket internasjonal forskning innen prisens fagfelt på en avgjørende måte. Litteraturviteren og forfatteren Stephen Greenblatt får i år prisen for sitt fremragende forskningsbidrag innen litteraturvitenskap, historie og kulturvitenskap. Han vil motta prisen under en seremoni ved Universitetet Bergen, Universitetsaulaen, den 8. juni, skriver Holbergprisen i en kunngjøring 11. mars.

Greenblatt sier det er hans livslange prosjekt å åpne litteraturstudier opp for de historiske, kulturelle og – i bredeste forstand – antropologiske energiene som strømmer gjennom stor kunst. «Kunsten er nært knyttet til livene vi lever, og enten vi vet det eller ikke, er livene våre tett sammenvevd med kunsten,» sier han. Greenblatt anser tildelingen av prisen som en anerkjennelse av humanvitenskapenes betydning i vårt daglige liv.

Litteratur og kontekst

Greenblatt mottok en Pulitzer-pris og en National Book Award for sin siste bok, The Swerve: How the World Became Modern (2011). Her fortelles historien om hvordan en pavelig utsending på 1400-tallet oppdaget et tapt eksemplar av boken Om tingenes natur av den romerske poeten Lucretius. Denne boken inneholdt idéer som ble viktige for den moderne tid.

Greenblatts mest leste verk er biografien Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare (2004), som er oversatt til 16 språk. I dette innovative portrettet av Shakespeare og hans verk vektlegger Greenblatt forhandlingene og utvekslingene mellom den kulturelle konteksten og de litterære tekstene, snarere enn bare å analysere tekstene isolert. Dette er karakteristisk for nyhistorisme-retningen, som Greenblatt grunnla på 1980-tallet, blant annet med boken Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare (1980).

En ny forståelse av vår tid

«Greenblatt har på en elegant måte åpnet opp for nye måter å forstå Shakespeare og renessansen på», sier Holbergkomitéleder Pratap Bhanu Mehta. «Dermed har han også gitt oss et vokabular som gjør det lettere å forstå vår egen tid og vår historie, så vel som forholdet mellom ordet og verden. Greenblatt har også på en mesterlig måte kombinert avansert forskning med evnen til å kommunisere med et bredere publikum».

Nils Klim-prisen til EU-forsker

Vinneren av Nils Klim-prisen ble også kunngjort 11. mars. Prisen går til Sanja Bogojević, førsteamanuensis ved Juridiska institutionen, Lunds universitet, for hennes forskning på EUs miljølovgivning og utslippshandel. Nils Klim-prisen tildeles hvert år en nordisk forsker under 35 år, som har utmerket seg innen fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, juss eller teologi.