Hjem
Aktuelt
FORSKNING: KREFT

Kobler fedme til kreft

Nils Halberg leder en forskningsgruppe som skal finne ut hvordan overvekt er forbundet med kreft.

Nils Halberg
Forsker og gruppeleder Nils Halberg ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

I 2014 var Nils Halberg i ferd med å avslutte sin postdoktor-stilling ved Rockefeller University i New York. I dag er han kreftforsker ved Institutt for biomedisin, ved Universitetet i Bergen.

At Halberg flyttet til Bergen, skyldes en telefonsamtale fra professor James Lorens, som var på jakt etter talenter til et prosjekt støttet av Bergens Forskningsstiftelse.

Tette forbindelser

– Bergen er et unikt sted, på grunn av den korte avstanden mellom medisinsk grunnforskning og klinikk. Dette forbedrer samarbeidet mellom forskerne, men også mellom forsker og pasient, sier Halberg og fortsetter:

– Som forsker kan man gjøre mye forskning på pasientene, som kan være praktisk mulig eller være forbudt andre steder.

Halberg har erfaring med ledende forskning fra institusjoner fra Rockefeller University i New York og University of Texas Southwestern Medical Center i Dallas. Han har publisert flere artikler i høyt rangerte tidsskrifter, som Nature. Forskningen har hovedsakelig dreiet seg om cellemekanismene som fører til spredning av kreft.

Høyere kreftrisiko blant overvektige

Halberg har opprettet sin egen forskningsgruppe takket være stipend fra Bergens forskningsstiftelse. Målet for gruppen er å finne forbindelsen mellom overvekt og kreft. Ifølge statistikk er det en klar sammenheng mellom fedme og noen krefttyper, som livmorkreft. Men til nå er det liten kunnskap om hva denne forbindelsen skyldes.

­ – Målet for vår forskningsgruppe er å finne svaret på dette, uten noen form for hypoteser eller tidligere konklusjoner, sier Halberg.

Forskningsfokuset i laboratoriet er å forstå hvordan mekanismer på cellenivå blir påvirket av overvekt. Det er dette som er den vanskelige delen, men også her tror forskerne de kan finne svaret,  hvor man senere kan rette skytset i form av skreddersydd medisin.

Halberg og hans forskerkolleger har startet med å analysere RNA fra kreftceller fra pasienter. Datamaskiner skiller ut 10 til 20 mistenkelige gener ut av 42 000. Disse genene blir så testet på mus for å se om de spiller en relevant rolle i cellenes mekanismer i forhold til kreft. Det kan være snakk om gener som påvirker cellenes signaliseringssystem og hormonelle reseptorer, som kan føre til kreft.

Tilpasset behandling

Halberg sier at han ble interessert i sammenhengen mellom overvekt og kreft, ikke bare fordi dette er et nytt forskningsfelt som står uten svar. Han ønsker også å bidra til bedre og mer målrettet behandling for kreftpasienter.

– I dag får kreftpasienter samme behandling, uavhengig og de er overvektige eller ikke. Det er ikke utenkelig å foreslå at siden celleomgivelsene hos overvektige pasienter er forskjellig fra normalvektige, så er kreften også forskjellig, sier Halberg og sier:

– Dette betyr i så fall at man kan ikke bruke samme behandling for begge pasientgrupper. Vår forskning kan komme svært mange til gode, når man ser på antallet overvektige personer i Vesten.

Utvider forskningen

Halberg har to ph.d.-kandidater og en forsker knyttet til sin egen forskningsgruppe, som er en del av James Lorens Cellular Network Group (CELLNET).

Halberg ønsker å utvide gruppen. Ambisjonen hans er å opprette Halberg Lab, for å involvere flere forskere og kunne være enda bedre i stand til å arbeide med fedme og kreft på et dypere og mer detaljert nivå. Han ønsker å utvide hovedfokuset på livmorkreft til andre krefttyper som nyrekreft og brystkreft.

– Jeg håper at fremtidige stipender kan gjøre at vi får råd til å ansette flere forskere, og videreføre den BFS-støttede forskningen. Det vil virkelig gi oss anledning til å fokusere på cellenes mekanismer i forhold til overvekt og kreft, sier Halberg.

– En slik gruppe bør bestå av fem til seks personer. Med en slik gruppe ønsker jeg å plante et flagg, slik at når noen spør om forbindelsen mellom fedme og kreft, så er svaret: Du bør lese denne forskningsgruppens resultater, sier Nils Halberg.