Hjem
Aktuelt
FORSKNING | KREFT

Fant protein som sprer kreft

Nils Halberg ved Institutt for biomedisin fant proteinet som gjør at kreftceller kan spre seg i kroppen.

Kreftcelle
AGGRESSIVE CELLER: Kreftceller sprer seg via blodårene. De bruker et bestemt protein for å trenge gjennom kroppsvev.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Celler i kreftsvulster er svært forskjellige. Mens noen forblir ”snille” og holder seg i ro i svulsten, blir andre aggressive og sprer seg. Hvilke celler som blir aggressive eller ei er svært vanskelig å forutse.

Ved å isolere aggressive kreftceller via dyreforsøk, har forskere ved The Rockefeller University i New York og Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen imidlertid funnet et protein (PITPNC1) som kjennetegner aggressive kreftcellene.

– Vi så at de aggressive kreftcellene som sprer seg ved endetarms-, bryst- og hudkreft hadde en mye høyere innhold av proteinet PITPNC1, sier forsker Nils Halberg ved CELLNET, Institutt for biomedisin, ved Universitetet i Bergen, og fortsetter:

– Dette gjør at vi tidligere kan forutse hvilke kreftceller som kommer til å spre seg, og hvilke som ikke utgjøre noen fare.

Trenger gjennom vev

I tillegg til å finne et kjennetegn på aggressive kreftceller, så fant forskerne ut at dette proteinet har en helt spesiell funksjon i kreftspredning.

Aggressive kreftceller sprer seg fra et sted i kroppen til et annet via blodårene. Men for å komme inn i blodbanen og feste seg til et nytt organ, må cellene klipp seg gjennom annet vev.

– Proteinet PITPNC1 regulerer en spesiell prosess hvor kreftceller skiller ut molekyler som klipper seg gjennom et nettverk av proteiner som finnes utenfor cellene. På denne måten kan kreftcellen trenge seg gjennom kroppsvev og dermed kan feste seg på andre organer, som for eksempel til lungene, sier Halberg.

Funnet er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cancer Cell.

Tilpasset medisin

Kreftsvulster som ikke sprer seg kan som oftest fjernes uten videre helsefare for pasientene. Det er først når kreften sprer seg at det kan bli vanskelig å kurere sykdommen. Med de nye oppdagelsene, støttet av Bergens Forskningsstiftelse, håper Halberg å kunne bidra til utviklingen av bedre behandling.

– Dersom man blir i stand til å skreddersy medisin som angriper dette proteinets funksjon, kan man kanskje hindre spredning, sier Nils Halberg.

Les hele artikkelen i Cancer Cell:

Halberg, N. et al. PITPNC1 Recruits RAB1B to the Golgi Network to Drive Malignant Secretion, Volume 29, Issue 3, 14 March 2016, Pages 339–353, doi:10.1016/j.ccell.2016.02.013