Hjem
Aktuelt
FORSKING | MEDISIN

Fiskeprotein kan være et vidundermiddel

Studier viser at protein fra fisk gir overvektige bedre helse. Nå vil Iselin T. Vidlmyren og Aslaug Drotningsvik ved Klinisk institutt 1 finne ut hvorfor.

Fiskeprotein
VIL HA SVAR: Fiskeprotein som kosttilskudd er i vinden, men hvilke fordeler for helsen gir inntak av disse på folks helse? Aslaug Drotningsvik og Iselin Vildmyren tar doktorgrad for å finne ut av det.
Foto/ill.:
Solfrid T. Langeland

Hovedinnhold

Befolkninger som har høyt fiskeinntak har færre livsstilssykdommer. Nyere studier antyder at også inntak av fiskeproteiner kan gi positive helseeffekter.

– Dette er spennende med tanke på både å forebygge og behandle livsstilssykdommer, sier Iselin T. Vildmyren. Sammen med Aslaug Drotningsvik tar hun nå næringsdoktorgrad ved Universitetet i Bergen. Begge er tilknyttet Proteingruppa ved Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen.

I løpet av sine stipendiatperioder skal de forske på om fiskeproteiner kan påvirke folks helse.

Fisk er mer enn Omega3

– Vi anbefales å spise fisk jevnlig fordi fisk inneholder marine omega-3 fettsyrer, men fisk inneholder mer enn bare omega-3. Vårt mål er å lære mer om helseeffektene proteinene i fisken kan gi oss. Det er allerede gjort en studie som viste at fiskeproteintilskudd gav gunstig helseeffekter hos voksne med overvekt, og forsøk med rotter peker i samme retningen, sier Drotningsvik.

Sammen med lederen for Proteingruppa ved Klinisk Institutt 1, Oddrun Anita Gudbrandsen, har hun publisert resultater som viste at tilskudd av torskeprotein hadde en positiv helseeffekt i rotter med fedme.

Drotningsvik har master i klinisk ernæring og Vildmyren master i human ernæring. Nå er begge i gang med næringsdoktorgrad og jobber med ulike delstudier i Fiskeproteinstudiene 2015-2020. Vildmyren ser på fiskeproteiner som kosttilskudd i fysisk aktive voksne som lykkes med å trene muskelstyrke og i fysisk inaktive voksne med overvekt/fedme, mens Drotningsvik ser på det samme hos inaktive eldre med sarkopeni (muskelsvinn).

Kan ha viktige helse-effekter

– Det blir spennende å se om tilskudd av fiskeprotein påvirker disse gruppene i like stor grad, forteller Drotningsvik. Vi tror at fiskeprotein vil redusere fettlagringen i musklene, redusere betennelsestilstander i kroppen og bedre sukkerreguleringen, sier hun.

Gjennom samarbeidet med næringslivet ser både Drotningsvik og Vildmyren muligheter for at resultatene fra forskningen etterhvert kan ende opp som produkter.

– Dersom vi ser at fiskeproteinene vi studerer gir gode helseeffekter så vil dette være en spennende mulighet for bedriftene vi er ansatt i. Det er selvfølgelig veldig gøy dersom vår forskning resulterer i gode, helsefremmende produkter, sier Vildmyren.

Tar næringsdoktorgrad

Vildmyren og Drotningsvik er tilknyttet hver sin Vestlandsbedrift som har økonomiske interesser av å bruke råstoffet fra fisk. Vildmyren er tilknyttet havfiskekonsernet Halstensen i Bekkjarvik, som blant annet produserer filet fra villfanget torsk og proteinrikt mel fra restråstoffet. Drotningsvik er tilknyttet konsernet TripleNine Group v/Vedde AS som produserer fiskeprotein og fiskeolje i Norge, Danmark og Chile.

– Vi forsker på hvordan fiskeprotein kan påvirke folks helse, og resultater fra våre studier vil kunne åpne opp nye næringsveier for bedriftene. Dette er spennende prosesser å få være en del av, og vi lærer mye om næringslivet som vi ikke ville gjort gjennom et vanlig doktorgradsløp.