Hjem
Aktuelt
FORSKNING | MEDISIN

Søker behandling for Alzheimers og Parkinsons

Professor Laurence Bindoff forsker på hvorfor alder fører til sykdommer som Alzheimers og Parkinsons. Forskningen har brakt ham til andre runde i kampen om å få bli et Senter for fremragende forskning (SFF).

Laurence Bindoff har satt sammen et team av forskere som sammen utgjør NeuroAGE.Målet komme nærmere en løsningpå Alzheimers- og Parkinsons-gåten.
HÅPER Å FINNE LØSNING: Laurence Bindoff har satt sammen et team av forskere som sammen utgjør NeuroAGE.Målet komme nærmere en løsningpå Alzheimers- og Parkinsons-gåten.
Foto/ill.:
Solfrid T. Langeland

Hovedinnhold

- Målet med forskningen er bedre å forstå prosessen som forårsaker nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers og Parkinsons, sier Laurence Bindoff, professor ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen (UiB). 

Han jobber nå for å skaffe finansiering til prosjektet Centre for research into age-related neurodegenerative diseases (NeuroAGE), et senter for å forske på aldersrelaterte nevrodegenerative sykdommer. Senteret er nå kommet til runde to i utvelgelsen av nye sentre for fremragende forskning (SFF). Det er i alt fire sentre fra UiB som er kommet til andre runde.  

Når alder og sykdom henger sammen

NeuroAGE ser spesielt på det som skjer i alderdommen, men Bindoff påpeker at målet er sykdomsrelatert.

- Målet vårt er ikke å finne en kur mot alderdom, men siden aldring er den største risikofaktoren for sykdom som Alzheimers og Parkonsons, er vi nødt til å se på det samlet, forteller Bindoff.

Nærmere 50 000 personer i Norge har diagnosen Alzheimers, og nærmere 5000 har Parkinsons sykdom (8 000 personer har parkinsonisme). Begge sykdommene rammer særlig pasienter i godt voksen alder, og forekomsten av sykdommene øker i en aldrende befolkning.

Ifølge World Alzheimer Report antas det at antall mennesker som lider av Alzheimer og andre demenssykdommer vil dobles hvert 20. år fremover.

- Vi snakker om store folkesykdommer som veldig mange av oss ender opp med. I en alder av 90 år vil inntil 40 prosent kunne bli diagnostisert med Alzheimers, forklarer Bindoff.

Gjennombrudd åpner dører

Bindoff leder til daglig mitokondrie-gruppen ved UiB. I NeuroAGE vil han med seg til åtte andre forskere fra blant annet biomedisin, nevrologi, og samfunnsmedisin.

- Det er spennende å kunne jobbe sammen med både basal og klinisk forskning. Ideen om å knytte kunnskapen vår sammen på denne måten for å finne svar har kommet gradvis. Blant forskerne i denne gruppen har det lenge blitt jobbet med nevrologi og sykdommer som Parkinson, og vi er klare for å ta dette et skritt lenger, sier Bindoff.

I sin forskning på mitokondrier har Bindoff og forskergruppen hans nylig hatt et gjennombrudd som kobler disse enda tettere opp mot nevrodegenerative sykdommer. Denne forskningen har resultert i funnet av et protein som er viktig for å hindre dannelse av plakk (avleiring) i hjernen, som igjen fører til Alzheimers.

- Mitokondriene er viktige for alt som skjer i cellene og dermed en viktig del av hele bildet. De er cellenes små energifabrikker og dermed viktig for å forstå flere viktig sykdommer, poengterer han.

Stor samfunnsøkonomisk nytte

Det finnes i dag ingen kur mot Alzheimers og Parkinson, men Bindoff påpeker at ved å kunne stille diagnosen tidsnok vil man være bedre i stand til å utvikle medisiner som utsetter eller bedre tilstanden betraktelig.

- For eksempel, ved Parkinson sykdom er allerede 70 prosent av cellene døde når symptomene starter. Vårt mål er å komme inn i god tid før dette, sier Bindoff.

I tillegg til bedret livskvalitet for mange, påpeker han at den samfunnsøkonomiske gevinsten også er stor.

- Med tanke på hvor mange i befolkningen som har eller kommer til å få disse sykdommene vil også den samfunnsøkonomiske fordelen med tidlig diagnostisering og behandling være veldig stor.

Laurence Bindoff fyller selv 65 år i år, men mangler ikke tiltakslyst.

- Jeg føler meg på topp og har fortsatt veldig mye å gi. Å kunne være med å utvikle et fag på denne måten er utrolig givende og spennende. Jeg ser ingen grunn til å gi meg nå.