Hjem
Aktuelt
CHRISTIEKONFERANSEN 2016

Alle mann på Bybanen!

Forskergruppen SpaceLab ser på hvordan vi kan utvikle mer bærekraftige byer i fremtiden.

Bybanen
BÆREKRAFTIG FREMTID: SpaceLab er en forskergruppe som ser på energi, klima og samfunn. De vil utvikle Bergen som et kraftsentrum for forskning på fremtidens energieffektive byer. Bybanen blir fremhevet som et eksempel på handlekraft i Bergen.
Foto/ill.:
Marita Aarekol/Begens Tidene/NTB Scanpix

Hovedinnhold

– Bybanen er et grønt initiativ som mange andre byer kan misunne Bergen for, sier professor Stefan Bouzarovski og fortsetter:

– Samtidig er en by som vil ha en grønn profil avhengig av en nasjonal konsensus og politisk vilje til å engasjere seg i spørsmål knyttet til bærekraft.

Bouzarovski er en del av forskergruppen Spaces of Climate and Energy Laboratory (SpaceLab) som har sitt utspring i Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen (UiB).

Bouzarovski er i en deltidsstilling ved UiB, og er til daglig tilknyttet University of Manchester. Stillingen hans i Bergen er finansiert gjennom Akademiaavtalen mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Statoil, og er i første omgang for en treårs periode.

Førsteklasses energiomstilling

SpaceLab ønsker å utvikle førsteklasses forskning på energiomstilling, og gruppen ledes av forskningsprofessor Håvard Haarstad.

 – SpaceLab har etablert en forskningsagenda på et område som trenger vitenskapelig og politisk oppmerksomhet, og som er relativt uutforsket til nå, sier Bouzarovski og fortsetter:

– Energi danner grunnlaget for hvordan byer utvikles og bygges. Det er derfor spennende å få lov til å jobbe i en forskergruppe som setter de geografiske og urbane aspektene rundt energi samt lavkarbonomstilling, i fremste rekke.

Sterkere samarbeid

I løpet av sin treårsperiode ved UiB ønsker den Manchester-baserte forskeren å etablere sterkere forbindelser med forskerne ved instituttet og ved SpaceLab. For å få til dette, nevner han blant annet fellespubliseringer, felles prosjektsøknader og workshops.

– Jeg ønsker å utvikle et eget samarbeidsprogram mellom Universitetet i Bergen og Centre for Urban Resilience and Energy (CURE), som jeg leder ved University of Manchester. Vi har sammenfallende akademiske interesser og jeg ser for meg mange interessante synergier fremover, sier Bouzarovski.

Forsker i særklasse

I desember 2015 mottok SpaceLab-leder Håvard Haarstad et rekrutteringsstipend fra Bergens forskningsstiftelse (BFS). BFS gir støtte på over 9,7 millioner av et totalt budsjett på nær 23 millioner til Haarstads prosjekt.

Geografiforskeren har ambisjoner om at SpaceLab-teamet skal være med i kampen om topp stipender fra EU, for eksempel Det europeiske forskningsråd (ERC) og Horisont 2020. Haarstad er sikker på at han selv og forskergruppen kan få i stand sterkere prosjekter med Bouzarovski på laget. Gjennom sin stilling i Manchester er Bouzarovski allerede innehaver av et prestisjefylt Starting Grant-stipend fra ERC.

– Stefan Bouzarovski er veldig sterk teoretisk. Han har et annet geografisk fokusområde enn oss, noe som utfyller vårt arbeid, sier Haarstad og legger til:

– Det tette samarbeidet fremover, gjør at vi kan benytte oss av en virkelig kapasitet innen energiomstilling og klimaforskning.

Samarbeidet gir også SpaceLab-forskere muligheten til å hospitere hos Bouzarovski og teamet hans ved CURE-senteret ved University of Manchester.