Hjem
Aktuelt
Utdanning

Søkertall fra UiB 2016: Nye tider og nye trender

Tendensene fra forrige år fortsetter i 2016, samtidig som nye programmer og trender påvirker søkernes prioriteringer. Psykologi, naturvitenskapelige fag og pedagogikk er blant de store vinnerne.

Studenter
SØKERTALLENE ER KLARE: De kommende studentene søker utdanning som gir kompetanse for framtiden, viser søkertallene for 2016.
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

– Samlet er UiB svært tilfreds med søkertallene. Det er gledelig at vi kan tilby studier som støtter opp om endringer og nye kompetansebehov i samfunnet, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Tallene fra årets søkere til høyere utdanning er klare. UiB noterer seg at trender fra fjoråret fortsetter, samtidig som det er flere søkere til nye fagområder og profesjonsstudier.

Sivilingeniører i havbruk

UiB har den siste tiden samarbeidet med næringslivet innen havbruk og oppdrett, og opprettet et nytt studieprogram.

Sivilingeniørutdanning innen havbruk og sjømat viser seg å være attraktiv blant mange søkere. UiB er det eneste universitetet i Norge som har dette tilbudet. Det er i år 52 søkere til dette nye fagtilbudet som har 15 studieplasser.

– Det er gledelig at det nye studiet allerede har fanget studentenes interesse. Sannsynligheten for en økende interesse er også tilstede her, gitt fremtidsmulighetene i fagområdet, spår Oddrun Samdal.

Fornybar energi i vinden

Geovitenskapelige programmer, og petroleums- og prosessteknologi går tilbake, mens det er økende interesse for andre naturvitenskapelige fag. Blant annet har  miljø- og ressursfag en økning på 50 prosent  og biologi øker med 25 prosent, sammenlignet med 2015.

– Vår satsing på forskning innen klima og hav gjør at vi kan tilby studieprogrammer som er høyst aktuelle. Norges vektlegging av det grønne skiftet er nok en viktig bidragsyter her, og vi antar at studentene stimuleres av å kunne bidra til utvikling av hvordan energi skal utvinnes i fremtiden, og hvordan vi best mulig kan ta vare på våre unike naturressurser, sier Samdal.

Profesjonsstudier fortsatt populære 

Til psykologistudiet ved UiB er det registrert 1280 førsteprioritetssøkere som konkurrerer om å få en av de 87 plassene.  Det gir 15 søkere per plass. Oddrun Samdal forklarer dette slik:

– Det er gledelig at UiB har så mange søkere til dette studiet. Den store økningen i andel søkere til psykologistudiet har nok også å gjøre med endret opptaksmodell, der studentene for første gang kan søke seg rett inn på profesjonsstudiet fra videregående opplæring.

Sammenlignet med 2015, øker medisin med 6 prosent, og juss opplever en liten nedgang, men har fortsatt mange søkere per studieplass.  Profesjonsstudiet i farmasi har 23 prosent flere søkere.

Trendene fra før fortsetter 

I 2015 var både lektor- og språkfagene samt informasjonsteknologi populære. Den positive endringen fortsetter i 2016. Lektorutdanning i naturvitenskap øker med 13 prosent sammenlignet med fjoråret. De nye tilbudene innen pedagogikk har fått over 300 søkere, som i tillegg har best søknadsgrunnlag per studieplass.  Totalt er det en endring innen pedagogiske fag på 233 prosent i positiv retning fra 2015.

Økningen til miljø- og ressursfag gjelder kun den naturvitenskapelige retningen: 52,9 prosent (15 plasser). Samfunnsvitenskapelig retning har en økning på 2,9 prosent (9 plasser).

Interessen for datavitenskap og informatikk øker fra i fjor (med 58 prosent og 24 prosent). Andelen førsteprioritetssøkere til tysk, fransk, spansk språk og latinamerikastudier, og russisk øker.

Integrering: «Norsk som andrespråk»

 «Norsk som andrespråk» har i år en økning på 152 prosent. Dette kan være knyttet til den økte flyktningestrømmen til Norge, tror Samdal.
 
– Det er naturlig og flott at vi opplever at flere vil velge å ta utdanning som bidrar til økt integrering. 

Innen samfunnsvitenskapelige fag er det blant annet en økning i søkningen til sammenliknende politikk og informasjonsvitenskap.

For kontakt med dekaner på fakultetene