Hjem
Aktuelt
FORSKNING | PSYKOLOGI

Dataspillavhengighet knyttes til ADHD

Unge og single menn er mer utsatt for å bli avhengige av dataspill enn andre. Avhengigheten tyder på en flukt fra ADHD og psykiske lidelser, ifølge psykologiforsker Cecilie Schou Andreassen.

Dataspillavhengighet og ADHD
ADHD OG DATASPILL: Personer med ADHD og psykiske lidelser har oftere et problemfylt forhold til dataspill, og et spillemønster som i stor grad forstyrrer helse, jobb, skole eller sosiale relasjoner enn andre. Dette ifølge en studie utført av Cecilie Schou Andreassen ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Dataspillavhengighet forekommer langt hyppigere blant yngre menn og blant dem som ikke er i et parforhold enn hos andre,  sier forsker og klinisk psykologspesialist Cecilie Schou Andreassen, ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hun har nylig utført en studie med over 20 000 deltakere, med spørsmål rundt risiko forbundet med dataspillavhengighet.  Studien er nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Psychology of Addictive Behaviors, utgitt av den Amerikanske Psykologforeningen (APA).

Flykter fra psykiske lidelser

Studien viser videre at dataspillavhengigheten er forbundet med hyperaktivitet og oppmerksomhetsproblematikk (ADHD), tvangslidelser og depresjon.

– Spillemønsteret kan fungere som en flukt fra eller mestring av underliggende psykiske lidelser, i et forsøk på å dempe ubehagelige følelser og uro, sier Schou Andreassen.

I følge psykologiforskeren, så viser den store studien klare tendenser til hvilke personer som kommer til å utvikle et problemfylt forhold til sosiale medier.

– Forskningsresultatene antyder at yngre personer, med noen av disse psykiske lidelsene , kan pekes ut med hensyn til tidlig intervensjon for å forhindre utvikling av et uheldig spillemønster, påpeker Schou Andreassen.

Kjønnsdelt avhengighet

Videre viste studien også at datarelatert avhengighet er kjønnsdelt.

– Menn er generelt mer utsatt for å utvikle et problemfylt forhold til bli dataspill, nettpoker og nettporno, mens kvinner til sosiale medier, teksting og online shopping, sier Schou Andreassen.

Syv faretegn

Studien bruker syv kriterier til å identifisere dataspillavhengighet (utviklet av Lemmens et al., 2009). Egne spillerfaringer i løpet av de siste seks måneder skåres på en skala fra ”aldri” til ”veldig ofte”:

  • Du tenker på spill hele dagen
  • Du bruker mer og mer tid på spill
  • Du begynner å spille for å slippe å tenke på andre ting
  • Du spiller videre, selv om andre ber deg stoppe
  • Du føler deg dårlig når du ikke kan spille eller ikke får lov til å spille
  • Du havner i krangel med andre (f.eks. foreldre, venner, eller viktige andre) fordi du spiller for mye
  • Du lar være å gjøre andre aktiviteter (f.eks. skole, jobb, lekser, idrett, hobbyer) for å spille

Skårer du høyt på minst fire av de syv leddene kan det tyde på at du er dataspillavhengig, hvor dine spillevaner i stor grad kan tenkes å forstyrre helse, jobb, skole og sosiale relasjoner.

– Folk flest ser likevel ut til å ha et avslappet forhold til dataspill og har rimelig god kontroll, understreker Cecilie Schou Andreassen.