Hjem
Aktuelt
FORSKNING | PSYKOLOGI

Utvikler ny teknologi for å måle hjerneaktivitet

I sitt nye EU-støttede prosjekt vil hjerneforsker Kenneth Hugdahl bruke og utvikle ny teknologi som kan hjelpe pasienter som har stemmer i hodet. Forskningen kan representere et paradigmeskifte i behandlingen av pasienter med schizofreni.

Illustrasjon til sak om hjerneforsker Kenneth Hugdahl og hans revolusjonerende arbeid for å hjelpe pasienter med schizofreni.
DIGITAL INNOVASJON: Hjerneforsker Kenneth Hugdahl fra Universitetet i Bergen har sammen med kolleger utviklet en ny app for registrering av når “stemmene” i hodet kommer og går i løpet av en dag. Pasientene markerer tidspunkt og hvor sterkt de opplever “stemmene” hver gang de spontant opptrer, og også når de like spontant forsvinner.
Foto/ill.:
Illustrasjon: Arjun Ahluwalia, UiB

Hovedinnhold

I mars ble det kjent at professor Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen er den andre forskeren i Norge som mottar et Advanced Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC) for andre gang.

Hører stemmer i hodet

Prosjektet den prisbelønte hjerneforskeren har fått støtte for fra ERC denne gang er kalt Perception of voices that do not exist: Tracking the temporal signatures of auditory hallucinations.

– La meg begynne med forrige ERC-stipend, sier Hugdahl med henvisning til ERC-stipendet han fikk i 2009 og som løp i perioden 2010–2015.

– Det prosjektet hadde et fokus på å finne de underliggende nevronale strukturene og funksjonene i hjernen. Det er disse som er ansvarlig for når en hørselshallusinasjon oppstår hos en pasient hos med schizofreni. Det å høre stemmer når de faktisk ikke finnes.

Ifølge ham skiftet han den gang fokuset fra diagnosen til selve hallusinasjonen. Bak dette skiftet lå en idé om å studere sykdommens symptomer for slik å finne bedre løsninger for pasientene.

– Gjennom det prosjektet fant jeg og teamet mitt områder i hjernen som virker som om de blir spontant aktivert når man hører “stemmer” og som fanges opp av fMRI-teknikken, som måler hjerneaktivitet. Dette viser seg å være de samme områdene som aktiviseres i den intakte, friske hjernen som når noen faktisk snakker til en, forklarer hjerneforskeren, som også er leder for den anerkjente fMRI-gruppen i Bergen.

Les mer om MR-teknikken og forskningen til Hugdahl på Bergen fMRI Group sin hjemmeside.

Søker svar i hjernens kjemi

I det nye prosjektet vil Hugdahl ta forskningen sin ett steg videre – nedover.

– I søknaden skrev jeg at jeg ville fokusere ytterligere. Er det faktisk slik at vi kan finne det området i hjernen som er ansvarlig når hallusinasjonen igangsettes? Hva er det som er årsaken til at det skjer den typen forandring som kan måles med fMRI, spør han.

Hugdahls teori er at løsningen må ligge på et nivå under det som han hittil har forsket på og at det må ha noe med kjemien i hjernen å gjøre.

I hjernen oppstår det kjemiske forbindelser som overfører en nerveimpuls til en annen nervecelle i koblingen, eller synapsen, mellom to nerveceller.

– Dette er kontaktflater mellom hjernecellene og disse skiller ut kjemiske stoffer som heter signalstoffer, forklarer Hugdahl og fortsetter:

– I dag er det ingen i verden som vet hva det er for noe med den kjemien som har å gjøre med hallusinasjon, men hypotesen vår er at det har noe å gjøre med balansen i ulike typer signalstoffer, som gjør at hjernecellene oppfører seg som om noen snakker til deg.

Vil tilby skreddersydd behandling

For å lykkes med sitt nye prosjekt, vil Hugdahl gå videre fra å bruke fMRI, som han hittil har brukt, til en annen metode innen MR-teknologi: MR-spektroskopi. Slik kan Hugdahl og teamet hans måle noen av disse signalstoffene.

– Vi skal prøve å finne ut hva i selve kjemien som er satt ut av spill. Hvis vi kan finne ut av dette, kan vi i neste omgang snakke om å utvikle medisiner som er direkte skreddersydde medisiner for hallusinasjoner, sier han.

Hjerneforskeren fremhever også et annet aspekt ved søknaden som har gitt ham ERC Advanced Grant for andre gang.

– Hittil har stort sett all forskning på hallusinasjoner, inklusive mitt egen i tidligere prosjekt, alltid vært opptatt av å forklare fremkomsten av hallusinasjoner. Hva er det som gjør at det plutselig dukker opp i hodet på pasienten, spør Hugdahl retorisk.

– Men om det var så enkelt at det bare er fremkomsten som skal forklares: Hvorfor er ikke stemmene der 24 timer i døgnet eller 365 dager i året? Ingen opplever at stemmene er der kontinuerlig. De kommer og går og fluktuerer med tiden. Dette har ikke tidligere vært et tema blant forskere internasjonalt, men er nettopp et hovedfokus i det nye ERC-prosjektet.

Lager revolusjonerende ny app

Nå vil han og teamet hans sette opp spesielle eksperimenter for å følge tidsforløpet av stemmene, altså når de kommer og forsvinner.

– Her vil vi utvikle en ny iPhone app, som gjør at pasientene skal kunne registrere hele døgnet når de har stemmer og når de ikke har stemmer i hodet. Tradisjonelt sett har dette alltid vært gjort gjennom intervju som psykologer og psykiatere har hatt med pasienter, sier han og fortsetter entusiastisk:

– Men du kan ikke få helt korrekt gjengivelse ved at pasienter skal huske noe i ettertid. Så her kommer den nye app-teknologien virkelig inn i full sving. Dette er noe helt revolusjonerende nytt!