Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSLIV

Feiret 52 nye doktorgrader

Universitetet i Bergen feiret de 52 som tok doktorgrad vinteren 2016. Fra i år blir det doktorgradspromosjon tre ganger i året.

Doktorpromosjon 2016 vinter
DOKTORPROMOSJON: 52 nye doktorer ble feiret fredag 29. april 2016 i Universitetsaulaen.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen overleverte diplomer til vinterens doktorgradskandidater under en høytidelig seremoni i universitetsaulaen, fredag 29 april.

Mellom januar og midten av april har universitetet kreert 52 doktorgrader, samt en kandidat som har bestått det treårige nasjonale Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Tre feiringer i året

I 2016 er det første gang at Universitetet i Bergen arrangerer doktorpromosjon i april. Fra i år blir det arrangert tre doktorpromosjoner i året. Grunnen til dette er at det stadig blir flere doktorgrader. Rektor Dag Rune Olsen tok opp denne utviklingen i sine tale til de nye doktorene.

– Faktisk er vi ved UiB blant de beste i landet hva gjelder gjennomstrømming på doktorgradsnivå. Delvis skyldes det god veiledning, gode forskningsmiljøer og, naturligvis, solide kandidater. Samlet borger det også for høy kvalitet i forskningen vår, noe vi ser igjen i hvor ofte vår vitenskapelige arbeidet siteres av det internasjonale forskermiljøet, sa Olsen.

Et selvstendig bidrag til vitenskapen

Roald Hopsnes ved Det juridiske fakultet holdt tale på vegne av doktorkandidatene. Han la vekt på utfordringene man står overfor i doktorgradsløpet.

– Jobben består i å komme seg til det øverste kunnskapsnivå innenfor sitt fagfelt. Ikke bare det, man skal i tillegg gi sitt bidrag til det som er forskningsfronten. Å gi et selvstendig bidrag til vitenskapen er nettopp prøven, og en avhandlingsperiode er nettopp ment å være en prøvelse.