Hjem
Aktuelt
UTDANNING | MEDIEVITENSKAP

Nyskapende studier i Media City Bergen

Fra 2017 kan mediestudenter søke på seks nye profesjonsstudier. Disse skal hjelpe studentene å mestre og se muligheter i fremtidens medielandskap.

Illustrasjon av fasaden til Media City Bergen
NYE STUDIER: Media City Bergen åpner i 2017, og gir rom for nye og fremtidsrettede studier ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Illustrasjon: MAD arkitekter

Hovedinnhold

2017 åpner Media City Bergen, en klynge av bedrifter og utdanningsinstitusjoner med ambisjon om skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.

Rundt 1200 mennesker fra ulike medie- og utdanningsinstitusjoner vil jobbe sammen i medieklyngen i Lars Hilles gate 30 i Bergen. I tillegg kommer 220 studenter som har kommet inn på tre svært eksklusive bachelorstudier – med tilhørende masterprogram (se faktaboks).

– Dette blir splitter nye utdanninger for dem som skal mestre fremtidens medielandskap, sier Ole J. Mjøs, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, og faglig leder for Universitet i Bergens aktiviteter i Media City Bergen.

Utdanning i mediefronten

De ulike redaksjonelle og teknologiske miljøene i Media City Bergen vil bli trukket inn i utdanningene. Samtidig gir medieklyngen studentene unike muligheter for utplasseringer og samarbeid.

– Vi er opptatt av å etablere og videreutvikle gode relasjoner med de andre klyngepartnerne før vi flytter inn. I forbindelse med utdanningene har vi vært i dialog for å kartlegge hva slags kompetanse det er behov for i en mediesektor i voldsom endring, sier Mjøs.

Samtidig arbeider NCE Media med å konseptutvikle en Medialab for forsknings- og utviklingsformål i Media City Bergen. NCE Media er et klyngeutviklingsprosjekt som arbeider for å skape fellesarenaer for – og samarbeid mellom – utdanning, forskning og bransjeaktører.

Innsikt på tvers av studier

Studentene ved Media City Bergen vil merke at de er del av et miljø som er i front av mediebransjen. Lokalene vil være skreddersydde med teknologiske fasiliteter, redigeringssuiter, redaksjonslokaler og innspillingsstudio. Blant undervisere vil det både være praksislærere og vitenskapelig ansatte.

– Vi har dedikerte lokaler for studentene, samtidig som at de ulike medie- og teknologiselskapene er nærmeste nabo, sier Mjøs, som forteller at det vil bli lagt vekt på undervisning på tvers:

– Journaliststudentene kommer i kontakt med interaksjonsdesignstudentene. De som tar master i undersøkende journalistikk har kontakt med studentene i manusutvikling. Det åpner opp for uante muligheter, og vi er opptatt av å dyrke koblingene som oppstår. Hvert semester vil vi ha workshops og undervisning på tvers, sier Mjøs.

Samarbeid med DigUiB

DigUiB, Universitetet i Bergens satsing på nye digitale løsninger for utdanning og formidling, vil også ha tilhold i Media City Bergen. Mjøs forteller at dette helt klart vil være en viktig samarbeidspartner.

– Deres oppdrag om å utvikle ny teknologi for læring, undervisning og formidling vil helt klart være viktig for oss. Det vil også være mulig for våre studenter å ta del i DigUiBs teknologi. Det er viktig for oss å holde øynene åpne for den typen muligheter.

Gjennom tilstedeværelsen på Media City Bergen vil UiB også søke samarbeid med bergenske vekstnæringer som musikk- og spillbransje.

Sammenfallende interesser i forskningen

Når Bergen Media City åpner dørene i 2017, vil deler av Universitetet i Bergens Institutt for informasjons- og medievitenskap flytte inn. Da vil det sterke forskningsfokuset på medieteknologi, journalistikk, medieproduksjon og analyse av medieinnhold bli videreført og videreutviklet.

– Veldig mye av forskningsinteressene og kompetansen vår vil være relevant i Media City Bergen. Da vil vi også se om det er mulig å sette sammen prosjekter hvor vi har sammenfallende interesser, sier Mjøs.

 Han forteller at det også vil være viktig å søke kontakt med andre fagmiljøer på UiB.

– For å forstå det som skjer innen mediesektoren – som i videste forstand handler om både medier, kommunikasjon, samfunnsutvikling, demokrati og så videre – er det nødvendig at ulike disipliner jobber sammen, sier Mjøs.