Hjem
Aktuelt
Utdanning| Psykologi

Vi trenger mer kunnskap om sorg

Universitetet i Bergen tilbyr landets første sorgutdanning.

Hender, illustrasjonsbilde
TILBYR SORGUTDANNING: Universitetet i Bergen tilbyr en toårig videreutdanning om sorg.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Vi har etter hvert erkjent at sorg skaper mye helseproblemer, og det er et folkehelseproblem. Da trenger vi mer kunnskap der ute. Måten vi møter sørgende på, har betydning for hvordan det går med dem, sier krisepsykolog Atle Dyregrov til NRK.

Ved Universitetet i Bergen (UiB) er snart det første kullet fra sorgutdanningen uteksaminert. Videreutdanningen er utviklet i samarbeid med Senter for Krisepsykologi (SfK), og ansatte fra senteret står for en del av undervisningen. Deltakerne er både helsepersonell, sosialarbeidere og politi, yrkesgrupper som jobber med mennesker i sorg.

Studentene som snart er ferdige med videreutdannigen sier til NRK at de ikke har lært nok om sorgprosesser i sine tidligere utdaninger.

Atle Dyregrov er faglig leder for SfK. Han mener sorgproblem ikke blir tatt på alvor.

– Helsemyndigheten har ikke skjønt omfanget av helseproblemer som er knyttet til sorg, sier Dyregrov til NRK.

Sorgutdanningen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Senter for Krisepsykologi, med professor Atle Dyregrov som faglig ansvarlig. Utdanningen er lagt opp som et deltidsstudium med en studiesamling ved UiB hvert semester over totalt fire semester. Nytt opptak høsten 2016, med søknadsfrist 1. oktober.