Hjem
Aktuelt
UTDANNING

Kjemper om å bli Senter for fremragende utdanning

Tre miljø ved Universitetet i Bergen er med i konkurransen om å bli utdanningssentre i eliteklassen.

Studenter fra bioCEED i felten på Lygra
UNDERVISNING I PRASIS: Senter for fremragende biologiutdanning (bioCEED) er ett av fire SFU-er i landet. Her er studenter på tokt på Lygra.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

19. mai gikk søknadsfristen ut for å melde seg på konkurransen om å bli Senter for fremragende utdanning (SFU).

Totalt kom det inn 22 søknader, fordelt på 12 universiteter og høyskoler. Universitetet i Bergen har levert tre søknader:

 • CESTEC - Centre of Excellence in Science and Technology Teaching
 • MADE - Making a Difference with Education: Centre for excellent education in Global Health
 • iEarth - Centre for integrated Earth System education

Blant målene med SFU-ordningen er å synliggjøre at undervisning og forskning er likestilte oppgaver for universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler.

  Samler fagmiljø til felles innsats

  – Det er svært gledelig å se at så mange utdanningsmiljøer har meldt seg på konkurransen om nye sentre. Vi vet at miljøene har investert mye tid og arbeid i søknadene, og det blir veldig spennende å lære mer om hvem søkerne er og hvilke ambisjoner de har for sentrene sine, sier direktør i NOKUT, Terje Mørland i en pressemelding.

  SFU samler hele fagmiljø til felles innsats for å øke utdanningskvaliteten innen et fagfelt, påpeker viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal.

  – Felles diskusjoner og samarbeid om utdanning er viktig for erfaringsutveksling og kompetanseheving for undervisere. Dette bidrar til bedre helhet i undervisningen for studentene, sier Samdal.

  Eksisterende senter synliggjør effekten

  Senter for fremragende biologiutdanning (bioCEED) er ett av fire eksisterende SFU i landet, og har hatt statusen siden 2013. bioCEED skal gi studenter bred kunnskap og erfaring gjennom å knytte den teoretiske kunnskapen til praktiske ferdigheter og samfunnsrelevante oppgaver.

  – bioCEED har bidratt til å synliggjøre betydningen av felles kompetanseheving og diskusjoner rundt utdanning blant undervisere med mål om å bruke arbeidsformer fra forskning i undervisning, sier Samdal.

  Hun forteller at bioCEED også har arbeidet med bevisstgjøring av studentaktive læringsformer og varierte vurderingsformer, og bidratt med gode eksempler på hvordan dette kan gjøres.

  – Kravet om at Sentre for fremragende utdanning også skal bidra til institusjonens utdanningsarbeid er viktig for å sikre at sentrenes utvikling bidrar til andre fagmiljøs motivasjon og læring for å dra i gang tilsvarende utviklingsarbeid, sier Samdal.

  Finalister i juli, tildeling i november

  Etter at alle de mottatte søkerne er vurdert av en internasjonal ekspertkomité, blir finalistene avslørt i midten av juli. Deretter besøker komiteen de utvalgte institusjonene som en del av vurderingsprosessen.

  – Dette bidrar til å sikre en god helhet og sammenheng mellom institusjonens og fagmiljøenes arbeid med utdanningskvalitet. De konkrete spørsmålene fra komiteen skaper bevissthet om egen praksis og hvordan denne kan utvikles, sier Samdal.

  Hvem som til slutt oppnår SFU-status vil bli offentliggjort av NOKUT 1. november 2016.