Hjem
Aktuelt
Nyhet

Nettverk er nøkkelen til suksess

Bergen er hjem for verdensledende forskning og innovasjon innen marin forskning og klimaforskning.

Seilbøye
UBEMANNET SEILBØYE: Denne nyutviklede bøyen seiler ubemannet på det åpne hav og kan, blant annet, måle bølger, temperatur og saltinnhold. Teknologien ble utviklet ved Christian Michelsen Research og er kommersielt tilgjengelig via Offshore Sensing AS
Foto/ill.:
Offshore Sensing.

Hovedinnhold

– Bergensregionen er ekstremt viktig innen marin- og klimaforskning. Vi har alt fra oppdrettsnæring og miljøovervåkning til oseanografi og meteorologi i verdensklasse, sier Kristin Guldbrandsen Frøysa.

Hun er senterleder for NORCOWE ved Christian Michelsen Research (CMR) og førsteamanuensis II ved Geofysisk institutt ved Universitet i Bergen (UiB).

Energisamarbeid

NORCOWE (Norwegian Centre for Offshore Wind Energy) er et konsortium med partnere fra forskning og industri, der CMR er vertskapsinstitusjon og UiB er en nøkkelpartner. Frøysa mener at mye av Bergensregionens forsknings- og innovasjonssuksess er avhengig av klyngesdannelse for å kunne markere seg både nasjonalt og internasjonalt.

- Vi i NORCOWE jobber opp mot energi fra havvind og har lagt mye arbeid ned i å knytte kontakter og drive markedsføring. Vi har blant annet fått god dialog med japanske aktører, for eksempel innen avansert vindmåling i samarbeid med Mitsubishi Electric, forteller Frøysa.

Hun mener at Japan-Norway Arctic Science and Innovation Week 2016 er en viktig arena for å nå ut til japanske aktører. Fornybar energi var et sentralt tema under Japan-Norway Energy Science Week 2015. Da var Frøysa og NORCOWE på plass både for å styrke kontakten med japanske aktører,  siden havvind er et hett tema i Japan for tiden.

Marin observasjonsteknologi

I år er det arktisk vitenskap som er tema under Japan-Norway Science Week. Frøysa skal først og fremst presentere marin observasjonsteknologi  fra CMR og UiB.

Et av produktene som skal vises frem i den marine sesjonen i programmet er en nyutviklet seilbøye. Denne seiler selv på åpent hav og kan blant annet måle vind, temperatur, bølger og saltinnhold i havet.

Frøysa synes samarbeidet med UiB og andre forsknings- og industriaktører er svært positivt. Hun har sterk tro på samarbeidet og klyngetenkningen som har vokst frem i Bergensregionen. Det mener hun er en forutsetning for å nå ut nasjonalt og internasjonalt. I løpet av de siste årene har samarbeidet fått et mye større fokus på offisielt hold, og det er blitt  mer synlig.

- I tillegg til at UiB og CMR får vist seg frem i Japan og bygger nettverk i Østen, påtar Bergensmiljøet seg en nasjonal rolle. Det er viktig å vise, både overfor japanske partnere og beslutningstakere i Norge, at vi besitter en komplett klynge  med  verdensledende forsknings- og innovasjonskompetanse  innen marin og klima, sier Frøysa.