Hjem
Aktuelt
Nyhet

Utvider japansk-norsk klimaforskning

NORPAN er et samarbeidsprosjekt som gir norske forskere og studenter muligheten til å besøke Japan og omvendt.

Polart lavtrykk
POLART LAVTRYKK: Et lavtrykkssystem utvikler seg i Japanhavet i 2015, og antas å være et polart lavtrykk.
Foto/ill.:
Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Meteorologiprofessor Thomas Spengler ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen (UiB) leder prosjektet Partnership between Norway and Japan for excellent Education and Research in Weather and Climate Dynamics (NORPAN).

– NORPAN-prosjektet fokuserer på klima- og værrelatert forskning. Vi håper å kunne ta imot mange japanske ph.d.-kandidater og master-studenter til Bergen, sier Spengler.

Professor Spenglers forskning er først og fremst rettet mot korttids værfenomener som utenomtropiske sykloner og polare lavtrykk.

– En av styrkene til klima- og meteorologimiljøet i Bergen er at vi kombinerer observasjoner og modeller. Vanligvis fokuserer forskningsinstitusjoner kun på én av disse. Vi tilbyr også mye feltarbeid og observasjoner i undervisningen og forskningen vår. Vi tror NORPAN i så måte vil tiltrekke seg japanske utvekslingsstudenter.

– I Bergen kan vi tilby variert feltarbeid som starter allerede på bachelor-nivå, tilføyer Spengler.

Gjensidig utbytte av utveksling

Bergensforskerne har inngått samarbeid med flere partnere i Tokyo. Slike samarbeid gjør det mulig  for forskere og studenter i Norge og Japan å reise på utveksling.

– Forskningen og utdanningen Universitetet i Tokyo er enestående. De har særlig fokus på klimadynamikk og har sterk teoretisk bakgrunn innen matematikk og fysikk. Dette kan nok trekke til seg forskere og studenter fra Bergen,.

Spengler sier at de to landene har sammenfallende satsning på klimaforskning.

– I Norge har vi et sterkt fokus på Arktis og deler av tropene. På grunn av sin beliggenhet, så har Japan alt fra sjøis og polare lavtrykk i nord til tropiske sykloner i sør. I tillegg har de forskjellige havstrømmer som vi er vant til i Norge, sier Spengler.

Kick-off i mai 2016

NORPAN hadde sitt oppstartsmøte uken før Japan-Norway Arctic Science and Innovation Week 2016.

– Målet med samarbeidet er å bygge videre på arbeidet vi allerede har med Universitetet i Tokyo, og utvide samarbeidene ved å involvere flere partnere, sier Spengler.

En av institusjonene Spengler har i tankene er det anerkjente Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC).

Ved å utvide nettverket, så håper Spengler å åpne dører for å søke på store stipender fremover, som ofte krever internasjonalt samarbeid, som Norges forskningsråds FRINATEK-program.

– Vanligvis samarbeider vi med forskere fra Storbritannia, USA, Tyskland og Frankrike. Det å samarbeide med Japan, bringer inn nye perspektiver og utvider vårt blikk som forskere, sier Spengler.

Nøkkelpersoner i NORPAN

Den japanske forskeren Hiroshi Matsumoto ble ansatt av UiB og Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) i desember 2015 for å styrke samarbeidet mellom de norske universitetene og Japan.

Thomas Spenglers kollega, professor Noel Keenlyside er også tungt involvert i NORPAN-prosjektet. Keenlyside fokuserer på langtids klimavarsler på tiårsperioder. En annen partner er professor Kerim Hestnes Nisancioglu. Ved å borre seg ned i Grønlandsisen, undersøker han hvordan klimaet var for flere tusen år siden.