Hjem
Aktuelt
UTDANNING

Flere studieplasser til Bergen

Universitetet i Bergen får 65 nye studieplasser fra høsten. Halvparten av disse går til en styrking av IKT.

Studenter ved Universitetet i Bergen under semesterstart august 2015
FLERE STUDENTER I BERGEN: Studentene på bildet kan glede seg over at de får stadig flere studiekamerater, etter at UiB er tildelt 65 nye studieplasser fra høsten.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Totalt vil det bli 430 nye studieplasser i Norge fra høsten. Økningen i antall studieplasser er et resultat av forhandlingene om revidert statsbudsjett mellom regjeringen og dens støttepartier. Halvparten av studieplassene vil komme innenfor helsefag og IKT, og den andre halvparten av studieplassene er tildelt Vest- og Sørlandet.

Særlig styrking av IKT

Universitetet i Bergen (UiB) får altså 65 nye studieplasser. Halvparten av disse blir innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), et fagfelt der UiB satser sterkt.

– Dette er fantastiske nyheter og vi er glade for at regjeringen og støttepartiene er blitt enig om denne styrkingen, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiB, og fortsetter:

– Ikke minst gleder vi oss over den sterke økningen til IKT, der vi allerede har et av landets ledende fagmiljøer. Det lover også godt med tanke på etableringen av en teknologiklynge, som en del av den langsiktige strategiske satsingen til universitetet.

De øvrige studieplassene blir fordelt senere.

Utdanning er fremtiden

UiB-rektoren påpeker at utdanning og forskning er nøkkelen for å skape fremtidens arbeidsplasser, ikke minst det å skape stadig bedre kvalifiserte kandidater for å møte morgendagens utfordringer.

– Utdanning er nøkkelen til å lykkes med omstillingen og vi skal selvsagt levere når regjeringen nå gir oss dette oppdraget, sier Olsen.

De 400 nye studieplassene kommer i tillegg til regjeringens tiltakspakke mot ledighet, som blir styrket med 150 millioner kroner som en del av forliket om revidert statsbudsjett.

Et langsiktig akuttiltak

– Disse 400 nye studieplassene, hvorav 65 til Bergen, var hovedprioriteringen til Venstre under budsjettbehandlingen, sier Terje Breivik, finanspolitisk talsperson for Venstre.

Han kaller dette en gigantsatsning og beskriver de nye studieplassene som langsiktige akuttiltak, spesielt myntet på krisesituasjonen langs kysten og den økende arbeidsledigheten på Vestlandet.

– Dette vil bidra akutt som et tilbud til de som har eller er i ferd med å miste jobben, sier Breivik.

Han peker spesielt på den sterke satsingen på studieplasser innen IKT.

– Det er stort behov for denne type studieplasser. Disse bidrar til en kompetanse som AS Norge vil ha stort behov for i fremtiden, sier Venstre-politikeren.