Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSLIV

UiB vil opprette et nytt kunstnerisk fakultet

Universitetet i Bergen ønsker å opprette et nytt fakultet for kunst, design og musikk fra 1. januar 2017. Fakultetet vil inkludere alle nåværende fagfelt ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet ved UiB.

Gerd Tinglum og Dag Rune Olsen
BYGGER NYTT FAKULTET SAMMEN: Universitetsstyret ved UiB sluttet seg torsdag 2. juni til forslaget om at KHiB og UiB samler seg om et nytt kunstnerisk fakultet. Her er rektor ved KHiB, Gerd Tinglum, og rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, på tomten i Møllendal, der KHiB bygger nye lokaler.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Styret ved Universitetet i Bergen (UiB) anbefaler overfor Kunnskapsdepartementet at Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) overdrar sin virksomhet til Universitet i Bergen fra 1. januar 2017. Samtidig opprettes et nytt fakultet for kunst, design og musikk ved UiB. Det ble vedtatt i Universitetsstyremøte 2. juni 2016. Styret ved KHiB har allerede behandlet saken og anbefalte i møte 3. mai 2016 at KHiBs virksomhet overdras til UiB.  Det nye fakultetet skal inkludere alle nåværende fagfelt ved KHiB og Griegakademiet ved UiB.

– Kunst- og designhøgskolen i Bergen har over lang tid vist resultater av høy kvalitet. Deres studenter og ansatte holder et svært høyt nivå.  Vi håper at samlokalisering av våre institusjoners miljøer, i et nytt kunstnerisk fakultet, skal føre til at nye kunstuttrykk utvikles. Slik kan vi bidra til å sette kulturbyen Bergen enda sterkere på kartet, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.

Den 17 juni vedtok Kongen i statsråd at KHiB og UiB slås sammen.

Løft for kunstnerisk forskning

Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) har vært likestilt med forskning i Universitets- og høgskoleloven siden 1995. KU vil være grunnlaget for undervisningen ved det nye fakultetet.

– Det nye kunstneriske fakultetet vil gi oss større muskler til å styrke vårt faglige arbeid og gjøre oss bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Vi har kjempet lenge for å få på plass et kunstnerisk ph.d.-program og nå ser vi en mulighet for å få dette til. Et slikt program vil gi oss en posisjon som åpner for å søke midler fra EU og være motiverende for de beste kandidatene. Dette vil styrke forskningen vår, sier Gerd Tinglum, rektor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Les mer om etableringen av det nye kunstneriske fakultet i sakspapirene her.

Ønsker samlokalisering i Møllendal
Høsten 2017 flytter KHiB sin virksomhet inn i et nytt bygg i Møllendal. Bygget er skreddersydd for å drive kunst- og designutdanning på høyeste nivå. Griegakademiet har i dag sin virksomhet i gamle Nygård skole og i fire andre lokaler som er nedslitte og lite funksjonelle. En samlokalisering med KHiB i Møllendal er blitt aktualisert i forbindelse med utredningen om å etablere et nytt kunstnerisk fakultet. I sitt vedtak anbefaler styret universitetsledelsen å arbeide for en samlokalisering av det nye fakultetet.

Mer fakta og bakgrunn for arbeidet med å opprette et nytt kunstnerisk fakultet finnes på samlesiden her.