Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSSTYRET

Vil ha helseklynge på Årstadvollen

Universitetsstyret har sluttet seg til planene om å etablere helseklyngen Helsecampus Årstadvollen.

Luftfoto av området som kan bli Helsecampus Årstadvollen
HELSEKLYNGE VEDTATT: Universitetsstyret vedtok i sitt møte 2. juni å slutte seg til universitetsdirektørens forslag om å etablere Helsecampus Årstadvollen. Her et luftfoto som viser området der den nye helseklyngen vil bli lokalisert.
Foto/ill.:
HELGE HANSEN/MONTAG

Hovedinnhold

Universitetsstyret fattet vedtaket i sitt møte torsdag 2. juni 2016.

Målet er å gjøre Helsecampus Årstadvollen til et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket. Dette skal skje ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Gjennom denne kunnskapsklyngen kan helseforskningsmiljøet i Bergen forfølge sine ambisjoner om å skape nye, effektive løsninger på lokale og globale utfordringer. Dette vil skje gjennom helhetlig, tverrdisiplinær forskning og aktiv bruk av teknologi. Vedtaket om å etablere en helseklynge vil også utløse behov for et større utbyggingsprosjekt, og styret vedtok derfor i egen sak å prioritere dette på topp blant UiBs store byggeprosjekter fremover.

Les planene for helseklyngen her (pdf).

Større byggeprosjekt

Universitetets nye strategi for 2016 til 2022, ”Hav, Liv, Samfunn”, innebærer at det er nødvendig å utarbeide en ny plan for utvikling av bygg og campusområder. Arbeidet med samlokaliserte kunnskapsklynger er et av de viktigste virkemidlene som er foreslått i strategien.

Universitetsstyret sluttet seg til universitetsdirektørens forslag om å gi Helsecampus Årstadvollen førsteprioritet, primært finansiert gjennom universitetets eiendomsselskaper. Deretter prioriteres et nytt bygg for Det humanistiske fakultet i Dokkeveien.

Griegakademiet også prioritert

Nest på prioritetslisten står nybygg for Griegakademiet og EnTek-bygget. Disse skal prioriteres over statsbudsjettet, men realiseres i ulike tidsfaser. Styret forskutterer finansiering av et skisseprosjekt for Griegakademiet.

Rehabilitering av Realfagsbygget og De kulturhistoriske samlinger prioriteres som nummer 3 og 4 av bygg som skal finansieres over statsbudsjettet.

Les sakspapirene her (pdf).