Hjem
Aktuelt
FORSKNING | PSYKOLOGI

Arbeidsnarkomani knyttes til psykiske lidelser

En omfattende nasjonal undersøkelse viser at arbeidsavhengighet henger sammen med ADHD, tvangslidelser, angst og depresjon.

Arbeidsnarkoman
ET HARDT LIV: Arbeidsavhengige har oftere psykiske lidelser enn andre.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forskere ved Universitetet i Bergen har i samarbeid med Bergensklinikkene undersøkt sammenhengen mellom arbeidsnarkomani og psykiske lidelser blant over 16 000 arbeidstakere.

– Arbeidsnarkomane skåret høyere på alle de psykiatriske symptomene enn ikke-arbeidsnarkomane, sier Cecilie Schou Andreassen, forsker og klinisk psykologspesialist ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen (UiB). For tiden er hun gjesteforsker ved UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, USA.

Arbeidsavhengige skårer høyere på alle kliniske data

Studien viste at dersom du er avhengig av arbeid, så skårer du høyere på alle de psykiatriske symptomene enn de som ikke er det. Forskerne fant at arbeidsnarkomane oppfylte kriteriene for ulike psykiske lidelser i høyere grad enn arbeidstakere i undersøkelsen.

 • 32,7 prosent ADHD mot 12,7.
 • 25,6 prosent tvangslidelser mot 8.7.
 • 33,8 prosent angstlidelser mot 11,9.
 • 8,9 prosent depresjon mot 2,6.

– Det å jobbe i grensen til det ekstreme kan være et tegn på et dypere psykisk eller emosjonelt problem. Hvorvidt dette skyldes overlappende genetisk sårbarhet, psykiske lidelser som fører til arbeidsnarkomani, og omvendt, er imidlertid ikke kjent, sier Schou Andreassen.

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet PLOS One, i samarbeid med forskere fra Nottingham Trent University og Yale University.

Bør ta høyde for underliggende lidelser

Ifølge Schou Andreassen, belyser funnene fra studien viktigheten av videre undersøkelser rundt nevrobiologiske avvik relatert til arbeidsnarkomani.

– I påvente av mer forskning, bør derfor helsepersonell ta høyde for at en tilsynelatende vellykket arbeidsnarkoman kan ha underliggende lidelser som ADHD. Deres vurderinger påvirker både diagnose og behandling av disse tilstandene, sier Schou Andreassen.

Syv diagnostiske kriterier for arbeidsnarkomani

Forskerne brukte syv avhengighetskriterier for å skille mellom det å være avhengig og ikke-avhengig av jobben.

Du:

 • tenker på hvordan du kan få frigjort mer tid til å jobbe.
 • bruker mer tid på jobben enn på forhånd planlagt.
 • arbeider for å redusere skyldfølelse, angst, hjelpeløshet eller depresjon.
 • er blitt fortalt av andre at du bør trappe ned jobbingen, uten å høre på dem.
 • blir stresset dersom du blir forhindret fra å jobbe.
 • nedprioriterer hobbyer, fritidsaktiviteter eller trening til fordel for arbeid.
 • arbeider så mye at det har negativ virkning på din helse.

Dersom du skårer 4 (ofte) eller 5 (alltid) på fire eller mer av kriteriene over, kvalifiserer du til arbeidsnarkoman.

I samsvar med tidligere forskning, så er 7,8 prosent av deltakerne i undersøkelsen arbeidsnarkomane, som er i nærheten av forekomsten på 8,3 prosent fra den hittil eneste landsrepresentative studien på området, utført av Schou Andreassen og kolleger i 2014.