Hjem
Aktuelt
Forskning | Psykologi

Skal finne ut hvordan teknologi påvirker læring

I dagens digitale samfunn blir elever overvåket som aldri før. Et nytt senter skal se på hvordan man kan bruke denne informasjonen for å finne den mest effektive læringen og samtidig bevare elevenes privatliv.

Barn som ser på nettbrett, illustrasjonsbilde.
TEKNOLOGI OG LÆRING: Det nye senteret SLATE skal belyse læring og teknologi på nye måter.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Vi ønsker å analysere hva elevene lærer når de bruker digitale verktøy og vi vil finne ut hvordan kan vi gi bedre tilbakemeldinger, oppdage om noen sliter og forbedre undervisningen, sier nestleder i SLATE, Astrid Tolo ved Institutt for pedagogikk.

Hun er en av flere sentrale aktører som har vært med på å få den nasjonale satsningen på læringsanalyse – senteret SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology) til UiB.

Storsating på læring

Konkurransen om å få et senter for læringsanalyse var stor, og men UiB fikk til slutt tildelingen. SLATE har fått vel 25 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet for en periode på fem år, og UiB gikk selv inn med 40 millioner kroner. Den offisielle åpningen av senteret er 9.juni 2016 i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen og er åpen for alle.

– Vi gleder oss veldig til åpningen og håper å bidra til engasjement for forskning om læring, sier SLATE leder Barbara Wasson, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

I mandatet ligger det at fagmiljøet skal drive forskning av høy kvalitet på læringsanalyse og bidra til kunnskapsutvikling på feltet. Senteret skal også være internasjonalt orientert og inngå samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt som jobber med læringsanalyse. For eksempel samarbeider SLATE med Uni Research Computing om ”big data”-infrastruktur hvor læringsdata kan samles og forskes på.

Læring på alle arenaer

Målet ved senteret er å forske på rollen til data og hvordan det kan analyseres for å endre pedagogisk praksis.

– Vi er ikke bare opptatt av læring på tradisjonell skolebenk, men også all menneskelig læring – på arbeidsplassen eller på fritiden, sier Tolo.

Hun er også opptatt av neste generasjons elever.

– Vi må øke forståelsen av ny teknologi, nye arbeidsmønstre, og fremtidige læringsløp for neste generasjons elever. Slik kan en forberede elever til en fremtid der mengden av informasjon er nærmest ubegrenset og kontinuerlig tilgjengelig på tvers av flere kanaler og enheter, påpeker hun.

Hele UiB bidrar

SLATE er et samarbeidsprosjekt ved UiB.

– Det er spesielt at alle fakultetene går sammen på denne måten, og alle er positive, sier Tolo.

Pedagoger, psykologer, medievitere, informatikere, statistikere, jurister og matematikere har gått sammen for å jobbe med læringsanalyse.  Målet er å belyse området læring og teknologi på ulike måter.

– Feltet i dag er datarikt og teorifattig og derfor satser vi på å bygge et senter for hvor vi vil bidra til å styrke linken mellom læringsvitenskap og læringsanalyse, sier Wasson.

Mandatet er at resultatene skal føre til kompetanseheving av forskere, lærere og rektorer, kommuneadministratorer og statlig ansatte.

– Det tar tid både å forske og å endre praksis, så vår ambisjon er å etablere et forskningsmiljø som har fokus på læringsanalyse og samtidig en god måte å nå ut med de resultatene vi kommer frem til i de ulike prosjektene vi setter i gang, sier Tolo.