Hjem
Aktuelt
Forskning | Rapport

Hva skjer egentlig i Kina?

Hva skjer med Kinas økonomi? Er kullforbruket på vei ned? Hva med CO2-utslippene? Hva tenker Kina om fornybar energi? Hvordan rammes landet av klimaendringene? Dette er spørsmål du får svar på i rapporten «Kinas grønne revolusjon».

KLIMA OG VEKST: Klimarapporten vil gi innsikt i hva som skjer på klima- og energifronten i Kina.
KLIMA OG VEKST: Klimarapporten vil gi innsikt i hva som skjer på klima- og energifronten i Kina.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Rapporten belyser Kinas klima- og energiomstilling fra ulike vinkler, skrevet av fremtredende eksperter fra akademia og næringsliv:

Hans-Jørgen Gåsemyr (Universitetet i Bergen) presenterer innholdet i den 13. femårsplanen, mens Henning Kristoffersen (DNV GL) og Bjørn K. Haugland (DNV GL) beskriver veksten i solenergi og forklarer hvorfor dette transformerer Kina. Inga Fritzen Buan (WWF) skriver om viktigheten av bærekraftig byutvikling og Marius Støylen Korsnes (NTNU) gir oss innsikt i hvordan kineserne tenker om innovasjon og ny industriutvikling – med utgangspunkt i havvind. Linling Chen (Nansensenteret/Bjerknessenteret) gir et oppdatert bilde på klimaendringenes konsekvenser for Kina.

Iselin Stensdal (Fridtjof Nansens Institutt) skriver om Kinas rolle i den internasjonal klimapolitikk. Hva har skjedd fra København til Paris? Ole Kjennerud (DNB Markets) analyserer Kinas historiske vekstperiode fra 2000-tallet og reflekterer rundt fremtidsutsiktene for Kinas økonomi og forbruk av fossil energi. Per Ove Eikeland (Fridtjof Nansens Institutt) analyserer Kinas kullforbruk, det samme gjør Jan Ivar Korsbakken (Cicero).

Anna L. Ahlers (Universitetet i Oslo) og Mette H. Hansen (Universitetet i Oslo) spør om Kinas luftforurensing er en kime til sosial og politisk forandring. Gørild Heggelund (Fridtjof Nansens Institutt)forklarer hvordan det går med etableringen av verdens største karbonmarked, og hva som er erfaringene fra de syv pilotprogrammene. Jørgen Delman (Københavns Universitet) forklarer hvorfor han mener det pågår en grønn transportrevolusjon i Kina.