Hjem
Aktuelt
Forskningsstøtte

EU-støtte til tre klimaprosjekt

Tre klimaprosjekt med tilknyting til UiB får støtte frå Horisont 2020.

FORSKAR PÅ ARKTIS: UiB-forskarar deltek i tre forskingsprosjekt som får støtte av Horisont 2020.
FORSKAR PÅ ARKTIS: UiB-forskarar deltek i tre forskingsprosjekt som får støtte av Horisont 2020.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Dei tre nye EU-prosjekta INTAROS, Blue-Action og APPLICATE handlar alle om Arktis og forbetra ver- og klimavarsling.

Det europeiske forskningsprogammet Horizon2020 gir 15,5 millionar euro til prosjektet Integrated Arctic Observing System (INTAROS). Prosjektet inkluderer 48 samarbeidspartnarar fordelt på tjue land tvers over Arktis, i Sibir, Nord-Amerika og Europa. Forskarar frå UiB, Bjerknessenteret, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret er involverte frå Bergen. Prosjektet inkluderer forskarar på tvers av disiplinar, både naturvitskaplege og samfunnsfaglege. Prosjektet er koordinert frå Nansensenteret. Både Institutt for geovitskap og Geofysisk institutt er involverte i prosjektet frå UiB si side.

Horisont 2020 er EU sitt åttande rammeprogram for forsking og utvikling og det største nokonsinne.

Forskarar frå Geofysisk institutt er også involverte i prosjektet Blue-Action: Arctic Impact on Weather and Climate, som er er koordinert av det Danmarks Meteorologiske Institut.

Prosjektet APPLICATE er koordinert av Thomas Jung ved det tyske Alfred Wegener Institut. Begge prosjekta undersøker samanhengar mellom endringar i Arktis og endringar i ver og klima på våre breddegrader.

Dei ansvarlege forskarane frå UiB er:

Helge Drange (APPLICATE), Tor Eldevik (Blue Action) og Mathilde Sørensen (INTAROS).

Les meir på Bjerknessenteret sine nettsider.